Görsel İletişim Tasarımı

Doğrudan göze, görsel algıya hitap eden bir iletişim biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Görsel iletişimin dönüşümünü mağara duvarlarındaki hayvan resim imgelerinden, dumanla yapılan iletişime ve nihayet günümüz sinema, televizyon ve internet teknolojisine kadar geniş yelpazeyi kapsamaktadır.

Görsel iletişimin ilgi alanı; piktogramlar (zararlılık işaretleri), kavramsal fotoğraflar, jest ve mimik hareketleri, renkler, reklamlar, illüstrasyonlar, grafikler, resimler ve her türlü diğer görsel imgeleri kapsamaktadır. Görsel iletişimin etkisi ve gücü sadece ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasıyla değil, insanın toplumda birey olarak gerek çalışma alanında gerekse özel yaşamında sürekli görsel iletişim ile iç içe olmasıyla da kendini gösterir.

Görsel iletişim teknoloji, yaratıcılık, iletişim ve tasarımı içinde barındıran disiplinler arası etkileşimlerle biçimlenen dinamik bir alandır. Bu alan, görsel ihtiyaçların problemlerini belirleyip, iletişimi sağlayacak etkili görsel çözümler kurgulama ve üretme üzerine kurguludur.

 


Görsellik Neden Önemli;
Araştırmalar, insan beynindeki bilgilerin %90’ının görsel unsurlardan oluştuğunu belirtirken yazı veya metin bilgilerinin görsel algılamalara göre daha yavaş olduğunu belirtir.
Yine araştırmalara göre, görsel alanda önemli bir unsur olan fotoğraf, ürünlerin tanımında güçlü somut bir araçtır. Ayrıca tanıtımda ürünün içeriğine uygun seçilen bir imgenin etkisi, içeriğe uygun olmayan imgelere göre %94 daha etkilidir.


 

Görsel İletişim Tasarımı Teknoloji ve Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.
TT. 8. C.1. 1. Görsel iletişim kavramını açıklar. İletişim, iletişim türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 2. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.
Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları çizgi, renk, doku, mekân, biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, çeşitlilik, hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım ilkelerini kullanarak logo veya amblem tasarlaması üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 3. Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
TT. 8. C. 1. 4. Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 5. Mizanpaj ilkelerini açıklar.
Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli öğelerin açıklanması; bir sayfa tasarımında anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel bileşenler üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 6. Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup çalışması yapılarak tasarlanır.
TT. 8. C. 1. 7. Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama tekniklerini uygular.
Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam filmi hazırlatılır.
Kitap Kapağı Tasarımları

Teknoloji ve Tasarım Tüm Bilgiler / Mizanpaj Nedir? / Afiş Nedir? / Logo Nedir? / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / İlginç Afişler