Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Dokümanları

Teknoloji ve Tasarım dersimizle ilgili ihtiyaç duyulan tüm dokümanları bu sayfada bulabilirsiniz. Yıllık plan, zümre, günlük planlar, ölçme ve değerlendirme formları, bep planları vb. tüm belgeleri daha rahat ulaşmanız için tek sayfada topladık.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Teknoloji Tasarım Yıllık Planları

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı İndir...

Teknoloji Tasarım Günlük Ders Planı

Teknoloji Tasarım Değerlendirme Formları

yeni müfredata öğretmen raporu gelisenbeyin.net ile ilgili görsel sonucu

Teknoloji Tasarım Zümreleri

Teknoloji Tasarım Projeleri

Yeni Müfredat Değerlendirme

Teknoloji Tasarım Ders Planı Örnekleri

Teknoloji ve Tasarım Seminer Notları

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Yazılı Sınav Örneği

Görsel İletişim Tasarımı

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Mimari Tasarım

 

Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem olduğunu kavrar ve benimser. Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt