İbni Haldun Hayatı Kısaca, İbni Haldun Hayatı Özet, İbni Haldun Kısaca (1332-1406)

İbn Haldun 14. yy. da yaşamış  en büyük tarihçilerden biridir. Aynı zamanda da bir Tarih felsefecisi, sosyoloji ve iktisadın öncülerinden, düşünür ve toplum bilimcisidir.

İbni Haldun 1332 yılında Tunus da doğdu. Fıkıh, Kur’an, Matematik, Mantık ve Kelam eğitimi alan
İbni Haldun Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs arasında dolaşmış toplum düzeni, insanların gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerini incelemiş, toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş ve Tarih Felsefesine böyle gözlemci ve deneyci bir açıdan yaklaşmıştır..

 

Tarihsel bilginin yanlışlardan arınması amacıyla yaptığı toplumsal gözlemler sonucunda kurmuş olduğu ümran ilmiyle bugünkü sosyoloji ilminin temellerini atmıştır.Ömrünün büyük bir kısmı idari ve siyasi görevlerde geçmiştir.
1374 yılında Afrika da küçük bir kasabaya çekilerek meşhur “Mukaddime”sini yazmıştır.1383-1406 yılları arasında Mısırda kadılık yapmış 1406 yılında burada ölmüştür. İbni Haldun Hayatı

Çağını Aydınlatan Müslümanlar El Cezeri / İbni Sina / Buzcani / El Kindi / El Razi / İbni Haldun / Beni Musa / İbni Heysem / Battani / Farabi / Harezmi

Müslüman Bilim İnsanları / Müslümanların En İyi 10 İcadı / Müslüman Bilim İnsanları İcatları / Müslümanların İlkleri / İslam'ın Altın Çağı Bilim İnsanları