İlk Helikopter, İlk Uçan Helikopter

Helikopter, dikey kalkış ve iniş yapabilen döner kanatlı bir hava taşıtıdır. İsmin kökü yunancada heliko pteron yani hareketli kanatlar anlamından gelir.

Helikopterin ilk üretimi İskoçyalı gemi yapımcılarından William Deny and Brothers tarafından gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ilk helikopter tasarımda helikopterin altı tane pervanesi bulunmakta idi. 1911'de denemeler bambu iskelete monte edilmiş 45 beygir gücünde bir motor ile yapılmaktaydı. Kısa zamanda bambunun hafif olmasına rağmen, hava taşıtı için dayanıksız bir iskelet malzemesi olduğuna karar veren William Deny gövde yapımı için metal kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu farketti. Yapılan metal iskelet, helikopterin ağırlığını arttırsa da, bir sonraki yıl yapılan denemelerde yaptığı ilk denemelerde yerden üç metreye kadar havalanmayı başardı. Ancak bu üç metrelik kalkış için birkaç kişinin yardımı gerekliydi.

1907 yılında Fransız Paul Cornu ilk motorlu helikopteri uçurdu. 

 


Thomas Edison da helikopter ile ilgilendi. Helikopterde elektrik gücünden yararlanmayı düşünüyordu. 20. asrın başında Maurice Leger Monac da iki pervaneli helikopter yaptıysa da bu yapılan helikopter havalanamayarak yerde kaldı. 1907'de Fransız Breguet 300 kilogramı aşkın dikdörtgen biçiminde bir helikopter ile 4,5 metre yükseklikte 22 metre kadar uçtu.
Helikopterler çift ve tek rotorlu olmak üzere ikiye ayrılır. Tek rotorlu helikopter bir dikey hareketi sağlayan ana rotor ve gövdenin dönmesini engelleyen yardımcı rotor bulunur. İlk olarak bu sistem Rus asıllı göçmen Igor Sikorsky tarafından tasarlanır ve 1939 yılında başarıyla uçurulur. İgor İvanovich Sikorsky
İlk icatlar için tıklayınız... İlk Bilgisayar / Bilgisayarın Tarihçesi / İnterneti Kim Buldu? / İlk Televizyon / İlk Helikopter


Projeler / Proje Posterleri / Bilimsel Proje Nedir? / Bilimsel Proje Hazırlama / Bilimsel Proje Hazırlama Örnek / Proje Örnekleri / Proje Üretme Önerileri

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / BiyotaklitYenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler