Kanuni Sultan Süleyman,  Kanuni Sultan Süleyman Hayatı, Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?(1494-1566)

Babası : 1. Selim

Annesi : Hürrem Sultan

Doğumu : 6 Kasım 1494

Vefatı : 7 Eylül 1566

Saltanatı : 1520 - 1566 (46) sene, 10. Osmanlı Padişahı

 

Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 günü Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı Ayşe Hafsa Sultan'dır. 7 yaşında gittiği Topkapı Sarayı'nda çok iyi bir eğitim aldı. Karakızoğlu Hayrüddin Efendi en önemli hocalarındandı. 1509'da Kırım'daki Kefe Valiliği'ne gönderildi. Ardından babası Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasıyla birlikte Manisa Valiliği'ne atandı.

Babası Yavuz Sultan Selim'in 1520 yılında ölümü üzerine, tek varis olarak tahta çıktı. Osmanlı Devleti'nin onuncu padişahı olmuştu. Bu sırada 25 yaşındaydı.  Reklamlar

 

Osmanlı Devleti; en parlak, en güçlü dönemini onun zamanında yaşadı. Yaptığı hukuki düzenlemelerden ötürü 'Kanuni' unvanını aldı. Avrupalılar ise ona 'Muhteşem' diyorlardı. Birçok batılı düşünür, kötü durumda olan Avrupa'nın kurtuluş reçetesi olarak Osmanlı Devleti'ni gösteriyor; Kanuni'nin yönetim tarzına olan hayranlıklarını açıkça belirtiyorlardı.

Kanuni Sultan Süleyman, başarılı bir devlet adamı olduğu kadar başarılı da bir şairdi. 'Divan-ı Muhibbi' adında bir divanı vardı. Bu divanında 2779 gazel bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman, padişahlığı boyunca devletin sınırlarını oldukça genişletti. Bu dönemde fethedilen topraklar şunlardı: Belgrad(1521), Rodos(1522), Mohaç(1526), Bağdat ve Tebriz(1534), Boğdan ve Preveze(1538), Macaristan(1541), Estergon(1543), Trablusgarp(1551), Irak, Azerbaycan ve Erivan(1555), Sakız Adası(1566)

Kanuni döneminde yapılan fetihleri rakamlarla açıklamak gerekirse; Devletin sınırları, Babası Yavuz Sultan Selim döneminde 6.557.000 kilometre kare iken, onun döneminde 14.893.000 kilometre kareye ulaştı.

1535 yılında, Avrupa'daki Hıristiyan birliğini bozmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak için Fransızlara kapitülasyon verdi.

Zigetvar kuşatması sırasında, 6 Eylül 1566 günü, hayatını kaybetti.

Paylaş  Reklamlar

 

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt