Şimdi Düşünme Zamanı, Şimdi Düşünme Zamanı 2017, Şimdi Düşünme Zamanı Projesi ve Açıklamaları

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir. Bu amaçla çocukların, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, yenilik, buluş ve tasarım hâline getirme, yeniliğin, buluşun ve tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratması en büyük dileğimizdir.
Bu refah toplumu için kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek, ancak, sorunların farkına varan, merak edip araştıran, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olacağına inanmaktayız.
Türk Patent Enstitüsü, genç zihinlerin düşünme becerilerini geliştirmenin gelecekte ülke ekonomisine katacağını dinamizmi dikkate alarak, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilköğretim okullarının 7  ve 8. sınıflarında okutulan Teknoloji ve Tasarım Dersi kapsamında öğrencilerin yaptıkları çalışmaların “Şimdi Düşünme Zamanı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Etkinlikleri” ile sergilenmesi imkanını sağlamıştır.

 Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tüm okullarda “Şimdi düşünme zamanı projesi” başlatıldı. "Şimdi Düşünme Zamanı 2017 Ulusal sergisi"  27-28 Mayıs'ta Konya'da gerçekleşecektir.

Sponsor Bağlantılar

Şimdi Düşünme Zamanı projesi protokolü yenilendi. Türk Patent Enstitüsü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile "Şimdi Düşünme Zamanı Projesi" tekrar başlatıldı. Ortaokullarda okutulan Teknoloji ve Tasarım dersinde üretilen etkinliklerin yer aldığı “Şimdi Düşünme Zamanı” adlı projesi için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Emin KARİP, Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda KOCABIYIK ve Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sayın Habip ASAN arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokole göre Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler tarafından oluşturulan tasarım ürünleri yılda bir kere sergilenerek paylaşılacaktır. Projenin amacı öğrencilerde gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi zihinsel süreçleri aktif hale getirmektir. 2014 yılında yapılmayan Şimdi Düşünme Zamanı, 2 yıllık aranın ardından 2016 yılında tekrar öğrenciler ile buluşlarını, tasarımlarını ve projelerini vitrine çıkaracak. Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak başta Prof. Dr. Sayın Emin KARİP olmak üzere Sayın Funda KOCABIYIK ve Prof. Dr. Sayın Habip ASAN'ı Teknoloji ve Tasarım Dersine verdikleri destekten dolayı kutlarız. Şimdi Düşünme Zamanı 2016 içeriği, başvuru takvimi ve diğer detayları öğrenmek, şimdi düşünme zamanı kılavuzunu indirmek için tıklayınız...

Şimdi düşünme zamanı başvuru örneğini indirmek için tıklayınız...

Başvuru formu pdf den Word formatına çevrilmiştir.  Şimdi düşünme zamanı başvuru formunu (Ek-2) indirmek için tıklayınız...

 

Sponsor Bağlantılar

 

Şimdi Düşünme Zamanı

Şimdi Düşünme Zamanı Örnekleri

Şimdi Düşünme Zamanı Projeleri

Düşünme Zamanı Etkinliği

Şimdi Düşünme Zamanı Başvuru Örnekleri

Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi

Tübitak Bilim Fuarları Örnekleri

Proje Üretmek İçin Öneriler

Yapım Kuşağı Nedir?

Şimdi Düşünme Zamanı Sunusu

Şimdi Düşünme Zamanı Afiş Özellikleri

Yapım Kuşağı İcatlar

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt