Bilim Fuarı Başvuru Formu, Tübitak 4006 Bilim Fuarı Proje Bilgi (Başvuru) Formu

Tübitak 4006 Bilim Fuarı'na başvurmadan önce aşağıdaki form öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler buldukları fikirleri buraya yazarak öğretmenine teslim eder. Daha sonra başvuru değerlendirme süreci başlar. Seçilen projeler sistem üzerinde girilerek fuar başvurusu yapılır.

 


TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,

 

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

Yukarıdaki formun word halini indirmek için tıklayınız... (Paylaşım için Pınar Baş Hocamıza teşekkürler. ŞIRNAK / BEYTÜŞŞEBAP - Şehit Mehmet Ali BOZKURT Cumhuriyet Ortaokulu)
Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net /
Tübitak Alt Proje Örnekleri / Anket İzin Dilekçesi

Bilim Fuarı Tüm Bilgiler Bilim Fuarı Matematik Projeleri / İngilizce Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler