Tübitak Bilim Fuarı Fatura, Tübitak 4006 Bilim Fuarı Fatura Örneği, Tübitak Bilim Fuarı Fatura Girişi

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.) makine-teçhizat alımları, hizmet alımları (robot bilim projeleri için eğitim hizmet alımı, 9/9 vb.) projeler ve fuar kapsamında kullanılacak alımlar, (bilgisayar ve tablet hariç), bakım-onarım giderleri ve proje ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer alımlar destek kapsamında kabul edilmektedir.
TÜBİTAK desteğinden yapılan harcamalara ait belgeler (yazar kaza fişi hariç; fatura, makbuz vb.), TÜBİTAK tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere genel hükümler çerçevesinde proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilecektir, TÜBİTAK’a elden veya posta yoluyla herhangi bir harcama belgesi gönderilmeyecektir.
Yürütücülerin tayininin çıkması durumunda, okul/BİLSEM idarecileri faturaların “aslı gibidir” kaşeli birer nüshasını okulda/BİLSEM’de dosyalamalıdır.


TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında proje sayısına göre para desteği verilmektedir.
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çıkış noktası okul ortamında okulun imkanlarını kullanarak bilim fuarı düzenlenmesidir. Diğer bir önemli nokta ise öğrencilerin çevrelerinde var olan malzeme ve kaynakları kullanarak proje geliştirmeleri ve sunmalarını sağlamaktır.

 

Proje yürütücülerinin harcamalara ait faturaları çağrı metninde belirtildiği şekilde kestirmesi ve olası denetimlerde beyan edilmesi için genel hükümler çerçevesinde muhafaza etmesi gerekmektedir (Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır.)

Tübitak 4006 Bilim Fuarında Fatura Üzerinde Yazılması Gerekenler

Faturaların kesimi ile ilgili olarak, aşağıda örneği bulunan fatura formatına uyulması ve örnek faturada gösterildiği gibi “TÜBİTAK …….. no’lu 4006 Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir. İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C.’si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.


Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki taşınırların (makine/teçhizat) veya robot kit gövdelerinin alınması halinde, söz konusu malzeme proje yürütücüsü tarafından görevli olduğu kuruluşun ayniyatına hibe olarak kayıt edilir ve düzenlenen taşınır işlem fişi faturaya eklenerek muhafaza edilir.

Bilim fuarı gerçekleştirilmezse, TÜBİTAK'tan alınan nakit desteğinin iade edilmesi gerekir.


Fatura girişi ne zaman yapılır?
Fuar bitiminden sonra sisteme giriş yapılır.
Fatura tarihi bilim fuarı tarihinden önce olmak zorunda mı? Evet

MADDE: 13.2. Proje yürütücüsü, en geç proje bitiş tarihine kadar, proje kapsamında gerçeklesen harcamaların bilgilerinin de yer aldığı TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırladığı sonuç raporunu sistemdeki ilgili linke yükler.
Tübitak 4006 Bilim Fuarı projeleri için tıklayınız...  Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı / Tübitak Sıkça Sorulan Sorular / Tübitak Fuar Süreci / Bilim Fuarında Yapılacaklar / Bilim Fuarı Projeleri Galerisi


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler