Alparslan, Alparslan Hayatı, Alparslan Kimdir? (1029-1072)

Alp Arslan  Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. 1029-1072 yılları arasında yaşamış olan Alparslan; Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olup, devletin en önemli padişahlarından biridir.
Alparslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askerî komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı olan Alparslan adıyla tanınmaktadır.
Malazgirt Meydan Savaşıyla Anadolu'nun kapısını Türklere açmıştır.

 

İmparatorluğun kurucularından Çağrı Bey'in oğludur. Daha babasının sağlığında onunla bazı seferlere katıldı. Babasının ölümünden sonra Horasan'ın yönetimi Alparslan'ın eline geçti. Amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra da Büyük Selçuklu Sultanı oldu (1064). Türk tarihinin büyük vezirlerinden Nizamülmülk'ü kendine vezir yaptı. Akrabalarının ayaklanmalarını bastırdıktan sonra, sınırlarını güvenlik altına aldı ve Bizans'a yöneldi. Kumandanlarını Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. Kendisi de Mısır'ın fethine bir başlangıç olmak üzere, Azerbaycan'dan Doğu Anadolu'ya girdi.
1071'de Malazgirt'i aldı ve Halep önlerine geldi. Alparslan buradayken Bizans İmparatoru Romanos Diogenes de, Selçuklu akınlarını durdurmak için, Doğu Anadolu'ya doğru hareket etmişti. Alparslan ile imparatorun orduları Malazgirt ovasında karşılaştılar. Bu savaşı Alparslan kazandı ve Anadolu'nun kapıları kesin olarak Oğuzlara açıldı. Alparslan ertesi yıl Karahanlılar üzerine yürüdü. Yolda fethettiği bir kalenin komutanı tarafından 1072 yılında 42 yaşında öldürüldü. Yerine oğlu Melikşah geçti.


Türk Büyükleri / Türk Büyükleri Kısaca  / Türk Büyükleri Resim GalerisiAtatürk / Atilla Han / Cengiz Han / Alparslan  / Osmanlı Padişahları

 

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler