Biyo-Nanoteknoloji, Biyo-Nanoteknoloji Nedir? Biyo-Nanoteknoloji Hayatı Nasıl Değiştirecek?

Teknolojiyle birlikte gelecek adına büyük devrimler yaşanmaktadır. Özellikle elektronik, bilişim, tıp, tekstil ve biyo-teknoloji alanında da gelişime hız vermeden yeni fikirler ürüne dönüşmektedir.

Dünya, insanın tüm yaşamını etkileyecek kadar büyük yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde. Nanoteknoloji adı verilen ve atomlar veya molekülleri tek tek alıp hassas şekilde birleştirerek her istenen ürünü elde etmek olarak tanımlayabileceğimiz bu teknolojinin temeli, doğadaki atomik dizilimi taklit etme ilkesine dayanıyor.
Nanoteknoloji Nedir?
Yunancada 'cüce' anlamına gelen nano, fizikte bir metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimidir. Bu tanıma göre
"nanoteknoloji" insanın saç kılının 80 binde biri büyüklüğünde "nano" ölçüdeki parçalarla uğraşan bilimdir. Tıpkı yap-boz oyununda parçaların birleştirilerek istenen şeklin oluşturulması gibi, nanoteknolojide de atomlar veya moleküller tek tek alınıp hassas şekilde birleştirilerek istenen ürün elde edilir. Bilindiği gibi bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Özelliklerini de atomlarının dizilişlerinden alırlar. Atomları hareket ettirebilecek boyutlarda aletler geliştirilebildiği takdirde, doğadaki atomik dizilim taklit edilerek her şey kopyalanabilir. Çünkü maddeleri farklı kılan; en küçük birim olan atomların dizilişlerindeki çeşitliliktir. Atomları hareket ettirebilecek bir teknoloji de bu çeşitliliğe bir ölçüde ulaşabilir. Sözgelimi kömür moleküllerindeki atomları düzenleyebilirsek aynı moleküllerin farklı bir dizilimi olan elmas elde edebiliriz.

Biyo-Nanoteknoloji
Bilimsel çalışma yöntemiyle fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinin diğer mühendislik ve tıbbi bilimleriyle aynı ortamda, birlikte çalışmalarda yer almasına, etkileşimine olanak sağlayarak insanlar için yararlı üretimler yapar.

Bilim adamlarının özellikle fen bilimleri, mühendislik, eczacılık ve tıp gibi alanlarda yeni gelişmeler insanoğlunu heyecanlandırdı.
Atomları ve molekülleri taşıyacak, yerleştirecek küçüklükteki ilk robot kolun yapılmasıyla nanoteknolojinin ilk aşaması gerçekleşmiş olacaktır.
Böyle bir minyatür robot kolun ürettiği robot kollar da kendi benzerlerini ve diğer nano ölçekli aygıtları yapacaklardır. Sayıları trilyonlara ulaştığında da süper nano bilgisayarlar tarafından kontrol edilen bu sürü ile nesneler üretilebilecektir.

Günümüz insanının bir çok hayalini gerçekleştirme fırsatını kazandığı bu alan; canlılara entegre elektronik
sensörler ve makineler, canlı içinde hedefi bulup yok eden akıllı ilaçlar, biyolojik tabanlı metaldan daha dayanıklı malzemeler, biyolojik bellekler vb. gibi uygulama alanı çok geniş insanın hayal bile edemeyeceği yeni pencereler aralamaktadır.

Nanoteknoloji / Nanoteknoloji Alanları / Nanoteknoloji Etkileri / Nanoteknoloji Mühendisliği / Biyo-Nanoteknoloji / Nanoteknolojinin Yararları

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler