Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Dünya, insanın tüm yaşamını etkileyecek kadar büyük yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde. Nanoteknoloji adı verilen ve atomlar veya molekülleri tek tek alıp hassas şekilde birleştirerek her istenen ürünü elde etmek olarak tanımlayabileceğimiz bu teknolojinin temeli, doğadaki atomik dizilimi taklit etme ilkesine dayanıyor.

Nanoteknoloji Mühendisliği çok disiplinli bir alan olup malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılmasını amaçlamaktadır. Nanobilim ve nanoteknoloji, oldukça küçük boyutlara (metrenin milyarda biri) sahip nesneleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektronik ve Malzeme Bilimleri gibi diğer bilim alanlarına entegre etmeye ve uygulamaya çalışmaktadır.

Nanoteknolojiye 2000 yılında sağlam bir bütçe ayırarak giriş yapan Amerika’dan sonra diğer ülkeler de bu dal üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de hem Bilkent Üniversitesi dahilinde hem de
Tübitak dahilinde girişimlere ve yatırımlara başlanmıştır. Ama bu dalı düşünenler için yeterli destek ve altyapının olduğu hala öngörülmüyor.

Şu an için malzeme mühendisliğinin
nanoteknoloji alanında olduğunu düşünürsek nanoteknoloji mühendisliğinin arandan sıyrılarak fark oluşturması zaman alacak gibi gözüküyor. Bu mühendislik dersleri şuan itibariyle Malzeme Mühendisliği bölümü içerisinde bulunuyor.

TOBB üniversitesinin ise bölümün adını değiştirdiği söylemeliyiz. Bölümün adını
“Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği” olarak yenilemiştir. Nanoteknoloji, adını her geçen gün arttırmaya devam ettikçe malzeme mühendisliğinin de önüne geçmesi bekleniyor.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği sadece TOBB üniversitesinde bulunuyor. /
Biyomimetik Nedir?

Nanoteknoloji / Nanoteknoloji Alanları / Nanoteknoloji Etkileri / Nanoteknoloji Mühendisliği / Biyo-Nanoteknoloji / Nanoteknolojinin Yararları

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler