Ders Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır? En Uygun Ders Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı?

Çalışma ortamının ders çalışmaya uygun olması çalışmayı daha verimli hale getirir. Her ne kadar herkese tam anlamıyla uygun bir çalışma ortam modeli geliştirilmemişse de çalışma odasının düzeni ve eşyaların durumunun dikkati etkilediği bilinmektedir. Bu sebeple çalışma ortamının bazı yapısal özellikleri olması kaçınılmazdır. Çalışılabilecek ortamlar; çalışma odası, çalışma köşesi, dershane derslikleri ve kütüphaneler olarak sıralanabilir. Dershane ve kütüphaneler çalışmak için uygun olarak düzenlenmiştir. Bizim üzerinde duracağımız noktalar çalışma odası ve çalışma köşesi ile ilgilidir.
İdeal olanı bir çalışma odasının bulunmasıdır. Ama mümkün değilse en azından evin bir köşesi ders çalışma alanı olarak düzenlenebilir. Çalışacağınız ortamı düzenlerken şu özelliklere dikkat ediniz.

 


1- Çalışma ortamında dikkati dağıtıcı afiş, poster, yazı, resim, TV, bilgisayar, müzik seti, telefon gibi uyarıcıların olmaması
2- Çalışma ortamının huzur veren, olumlu yönde etkileyen bir renkte olması
3- Aydınlatmanın gözü yormayacak ya da uyku getirmeyecek düzeyde olması
4- Çalışma ortamında dikkatinizi dağıtacak kişilerin olmaması
5- Odanızda bir saatin bulunması
6- Oda ısısının ne çok soğuk ne de çok sıcak olması
7- Çalışma ortamının ders dışı faaliyetlerde kullanılmaması
8- Çalışma masasının pencereden uzakta olması

9- Ders çalışılan masa ve sandalyenin sizi rahatsız etmeyecek ergonomik özelliklere sahip olması
10- Masanızda sadece çalıştığınız dersle ilgili araç ve gereçlerin bulunması
11- Çalışmaya başlamadan önce temel ihtiyaçların giderilmesi. Ders çalışma masasında mümkünse bir şey yenilip içilmemesi.
12- Odanın sık sık havalandırılması gerekmektedir.


Kişisel Gelişim Tüm Bilgiler / Beyin Hakkında Tüm Bilgiler / Genel Kültür/ Buluşlar / Buluş Hikayeleri / Belirli Günler / Atatürk'e Dair

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler