Düzen Kuşağı ve Fraktal İlişkisi, Fraktal Nedir? Fraktalal Örnekleri Fraktal Resimleri

Fraktallar da bir çesit örüntüdür.Fakat daha önce gördüğümüz örüntülerden farklıdır. Örüntülerde benzer parçalar vardır fakat bu parçalar birbirinden oluşmaz. Fraktallar da ise her bir parçasından devamlı benzer parçaları oluşur.
Fraktalların içinde veya üzerinde oluşturulan şekiller birbirinin küçültülmüş veya büyütülmüş şekilleridir.
Yandaki resimde de göreceğiniz üzere eğrelti otunun her yaprağının üzerinde yine küçük küçük yapraklar vardır.
FRAKTAL: Bir seklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyültülmüşleri ile inşa edilen örüntülere “fraktal” denir.

Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyültülmüşleri ile inşa edilen örüntülere fraktal denir.Fraktalın bir özelliğide, küçük bir parçasındaki örüntünün şeklin tamamındaki örüntüyle aynı olmasıdır.
Bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenlerin cismin tamamına benzemesi matematikte "fraktal" olarak adlandırılır.Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde tekrarlanır. Öyle ki bütünün her bir parçası büyütüldüğünde yine cismin bütününe benzer. Fraktal terimi parçalanmış ya da kırılmış anlamına gelen Latince "fractus" sözcüğünden türetilmiştir.


Kar tanelerinin kristal şekilleri kendi başlarına birer fraktaldır. Bir ağaç, bir gövdeye, onun üzerinde birkaç ana dala, her bir ana dalın üzerindeki daha ince dallara ve onların da üzerinde bu şekilde çoğalan nice dallara sahiptir.Akciğerlerimizdeki bronş ve bronşcuklar da ağaçlardaki gibi fraktal uzanıma sahiptir. Akarsular da yatakları boyunca kollara derelere çaylara ve daha küçük kanallara bölünür. Bir dere ya da nehir tek başına incelendiğinde o da nice kollara ayrılır. Benzer durum vücudumuzdaki damar sisteminde de mevcuttur. Çöllerdeki kumların rüzgar nedeni ile aldığı şekiller ve sakin bir havada denizdeki dalgaların şekilleri de fraktal yapıya birer örnek olarak verilebilir.Halı veya kilim desenleri,pisagor ağacı fraktala örnektir.

Düzen Kuşağı ve Fraktal İlişkisi

Düzen kuşağında değişkenliği olmayan geometrik şekillerden yola çıkarak birimler, birimlerden modül ve modüller çoğaltılarak bütüne gidilir. Birimler çoğaltılırken tekrarlayan birimler bir düzen dahilde bir araya getirilir. Düzen kuşağında fraktal benzeri örüntüler ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılık,altın oran, mimari, tasarım kavramları bire bir uygulanmaktadır. Düzen Kuşağında;

*Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
*Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
*Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
*Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
*Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.

Altın Oran Nedir? Geometrik Şekillerin Açılımı, Geometrik Şekiller ve Tasarım, Geometrik Şekillerde Alan Hesaplama                          

Paylaş

Düzen Kuşağı

Düzen Kuşağı Nedir?

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Yön Oran Renk

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Düzen Kuşağı Amaçları

Düzen Kuşağı ve Fraktal

Düzen Kuşağı Örnekleri

Geometrik Şekiller ve Tasarım

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Kurgu Kuşağı Sunusu

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Kurgu Nedir?

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Tasarım Süreci Nasıl Olmalıdır?

Tasarım Süreci Formları

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Örnekleri

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt