Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri

Başvuru Koşulları

Yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı amaç edinmiş çalışmalar ile;

Lise öğrencileri de dahil başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Başvuru yapabilir.

Kurumsal başvuru da çalışmanın başvurulduğu kurumda uygulanmış olması, bireysel başvuru da ise başvuru sahibinin seçebileceği MEB’e bağlı herhangi bir okul/kurumda uygulanmış olması gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kurum kurumsal başvuru yapabilir.

Çalışmalar uygulanmış ve sonuçlar alınmış olmalıdır.

Çalışma raporu Genelge’de belirtilen açıklamalar ve kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Eğitim sistemimizde kapsamlı bir şekilde yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmalarının amacı, öğrencilerimizin geleceğe en donanımlı bir şekilde hazırlanması, öğretmenlerimizin yeterliklerini en üst düzeye çıkararak eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilerek başarının artırılmasıdır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran “değişim” eğitim ve öğretimde de yeni uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bugün verdiğimiz eğitim ve öğretimle çocuklarımızı ileri teknolojileri kullanmaya, gelecekte ülkesine ve insanlığa değer katacak bilimsel çalışmaları yapmaya hazırlamak zorundayız.

 Milli Eğitim Bakanlığınca, 2012 yılında ilk defa başlatılan “Eğitim – Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” yarışmasına seçilen örnek projelerin yer alacağı bir kitap hazırlanmaktadır.    

Eğitim – Öğretimde Yenilikçilik ödülleriyle;

•        Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin uygulanması suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi,

•        İl eğitim başarısının artırılması, il genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi,

•        Eğitim yatırımlarına en yüksek halk katkısının sağlanması,

•        Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi,

•        Bürokratik işlem ve süreçlerin eleştirel bir bakışla değerlendirilerek özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek belgelerin asgariye indirilmesi, hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması,

•        Eğitim yatırımı kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım ödeneklerinin yılı içinde kullanılarak eğitim hizmetlerine sunulması, onarım ödeneklerinin okulların yaz tatili süresinde kullanılması,

•        “Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında okul bahçelerinin ağaçlandırılması ile spor salonu, kütüphane ve bilgisayar sınıflarının halka açılması,

•        Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması,

•        Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı

Eğitimde en önemli konulardan birisi de hedefi sürekli yüksek göstermek ve iyi örnekleri tespit edip uygulanabilirliğini artırmaktır.

Gelişen Beyin Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde!!!

 Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt