Eşref Armağan, Eşref Armağan Hayatı, Eşref Armağan Kimdir?

Doğuştan görme özürlü olağanüstü bir ressamdır.
Görmek ve bakmak arasındaki farkı insanlar açıklaya dursun, bir adam var ki ne görebiliyor ne bakabiliyor. Sadece hissediyor. Eşref Armağan, gözleri olmadan hayata gelmiş insanlardan birisidir. Fakat onu görme yetisini kaybeden pek çok insandan hatta görme yetisi olan insanlardan bile ayıran bir özelliği var. Eşref, çok güzel resim yapabiliyor. Ayrıca yaptığı resimler öyle kolay resimler değil. Öyle ki onun bu yeteneği pek çok bilim adamını şaşkına çevirmiş.

Yaşamı boyunca görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla resmedebilmiştir. '
The Colors of Darkness' isimli ödüllü belgesele konu olmuştur. Ayrıca Real Super Humans isimli belgeselde de aynı şekilde kendisinden ayrıntılı bir biçimde bahsedilmektedir. Hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler kendisinin beyin fonksiyonlarını incelemiş, bunun sonucunda Eşref Armağan'ın bir nesneye dokunduğunda beynindeki görülen cisimlerin algılanması ile ilgili bölümün harekete geçtiğine şahit olmuşlardır. Hakkında ünlü İngiliz bilim dergisi 'New Scientist'te makale yayınlanan Armağan yaşamını Ankara'da kendisi gibi görme engelli eşiyle beraber sürdürmektedir. 1994 senesinde Joan Eröncel isimli otuz sene evvel Türkiye'de evlenmiş Amerikalı bir hanım ile tanışır. Joan, onun eserlerinin mükemmelliği karşısında hayran olur ve ona yardım etmeye karar verir.

Amerika’daki bilim adamları
Eşref’i incelemek istiyorlar ve zorda olsa onu ikna etmeyi başarıyorlar.  Bu resmi çizerken beyninin normalden çok daha hareketli olduğu saptanıyor. Yani Eşref, hissederken beyni çok daha fazla çalışıyor. Bu durumda onu diğer insanlardan çok daha farklı kılıyor.

 

Görmek elbet ki güzel olan bir duygudur. Fakat gördüklerimizi ne kadar anlayabiliyoruz? Gördüklerimiz hayatı anlamamız için yeterli mi? Birçok insan gördüğü bir nesneyi kâğıda aktaramıyor. Hatta çizmeyi bırakın, renklendirme de bile sorun yaşıyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi görmek anlamak için yeterli değil. Anlamamız için aynı zamanda hissetmemiz gerekiyor. Hissetmenin gücü sayesinde imkânsızı başarmak bile mümkün olabiliyor.
Eşref Armağan Resimleri

 

Ünlü Ressamlar / Çağdaş Sanat Akımları / Kübizm / Empresyonizm / En Değerli 10 Tablo / Ünlü Ressamların Ünlü Eserleri / Karakalem Çalışmaları

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler