İngilizce Dersi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Örnekleri, Bilim Fuarı İngilizce Örnekleri


ADANA-Çukurova ilçesi Hasan Adalı Anadolu Lisesinde 4-5 /05/2017 tarihinde gerçekleştirilen 4006 Tübitak Bilim Fuarına İngilizce "Kelime Küpü" isimli projeyle katıldık.Projemiz dokuz tahta küpten ve küpleri yerleştirmek için tahta bir tabadan oluştu.Öğrencilerimiz küplerin her bir yüzeyine isim,sıfat,zarf,fiil gibi çeşitli İngilizce kelimeler yazarak bir ders materyali hazırladılar.Amaç küpleri çevirerek üzerindeki kelimelerle anlamlı cümleler kurmaktı.Hazırladıkları bu materyal sayesinde İngilizce cümle kurmayı, kelimeleri pekiştirmeyi oyun halinde ve eğlenerek öğrendiler. (Ayla Kırgız)

 

Sponsor Bağlantılar

   

İngilizce Kelime Öğrenme Oyunu

İngilizce kelimelerin anlamını öğrenip akılda tutmak zor ve sıkıcı bir iştir. Kelime anlamı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve bu işi eğlenceli hale getirmek için resimli kartlar kullanılabilir. Bunu yaparken de kelimelerin İngilizce açıklamasını da pekiştirmek, öğrencilerin İngilizce eğitimine destek olacaktır.

Ülkemizde İngilizce Öğretimin Neden Kalıcı Olmuyor?

Bu çalışmada ülkemizde İngilizce öğretiminin neden kalıcı olmadığı araştırılmış ve İngilizce öğretiminin daha etkili hale
getirilebilmesi için çeşitli önerilere yer verilmiştir. Yabancı dil bilgisi, diplomatik, bilimsel, ekonomik ve diğer birçok alanda
uluslararası işbirliği için ön koşuldur ve bu yolları açmak için bir araçtır. İlk olarak internet ortamında konu ile ilgili literatür
taraması yapıldı. Daha önce konu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendi. Sorunun kaynağı için başta İngilizce öğretmenleri
olmak üzere okul öğretmenlerinden bilgi alındı. Bu görüşler doğrultusunda anket soruları hazırlandı. Bu çalışmada nitel
araştırma yöntemi olarak anket kullanıldı. Bu araştırmanın örneklem grubu Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinde
eğitim-öğretim gören 100 öğrenci ve çalışmakta olan 18 öğretmendir. Konu araştırması sonucunda edinilen bilgiler
doğrultusunda hazırlanan anket, örneklem grubuna uygulandı, elde edilen veriler grafiklere aktarıldı. Ayrıca bir eğitim
danışmanı olan John Barth ile e-mail yoluyla görüşme yapıldı.
Ülkemizde İngilizce öğretiminin kalıcı olmamasının sebepleri arasında İngilizce öğretimine küçük yaşta başlanmadığı,
derslerde İngilizce konuşmaya, telaffuza ve pratiğe ağırlık verilmediği, oyun, şarkı, film vb. gibi etkinliklerin az kullanıldığı,
ana dili İngilizce olan ülkelerde eğitim görme imkanının olmadığı, öğrencilerin İngilizce öğrenme konusunda yeterince
bilinçlendirilmediği, sınıflardaki öğrenci sayısının çok olduğu, yurtdışı projeleri ve öğrenci değişim programlarının yetersiz
olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.

Kliplere Alt Yazı Girilmesi

Yabancı dil öğreniminde dinleme ve dinlediğini konuşmaya yansıtırken uyguladığımız telaffuz son derece önemlidir. Yaşanılan telaffuz bozuklukları, özellikle dinlemedeki motivasyon eksikliğimizden ileri gelmektedir. Bu problemi aşmak dinlediğimiz materyalleri sevmekten geçmektedir diye düşünüyoruz. Dinlemeye karşı olan sevgiyi ortaya çıkarmamızda müziğin evrensel ruhunu ve gücünü kullanabiliriz. Bu bağlamda, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak yaptığımız çalışmada İngilizce olarak söylenmiş ilahileri ve dini motifli hafif müzikleri kullandık. Projemizin uygulama aşamasında Windows Movie Maker adlı programı kullandık. İnternetten edindiğimiz şarkı sözlerini, her bir mısrayı öğelerinin bitim veya başlangıç yerlerinden ikiye ya da üçe ayırmak suretiyle programın tezgahında video kliplerin üzerine işledik. Böylelikle videolarımızı sınıf ortamında seyrederken dinlediğimiz sözleri karşımızda görmemiz, dinleme duyumuzun daha keskin hale gelmesine katkıda bulunmakta ve dinlediğimizden daha fazla keyif almamızı sağlamaktadır.

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...

Tübitak Bilim Fuarı (Tüm Bilgiler)

Tübitak Bilim Fuarı Hakkında Bilgi

Bilim Fuarında Yapılacaklar Listesi

Tübitak Bilim Fuarı Süreci

Proje Hazırlamada Öğrenci Süreci

Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

İcatlar

İcat Nedir?

İcatlar Listesi

İcatlar Buluşlar

İlk İcatlar

Geleceğin İcatları

Projeler

Tübitak Bilim Fuarı Pano Özellikleri

Tübitak Bilim Fuarı Pano İçerik Örneği

Tübitak Ders Dışı Egzersiz Planı

Tübitak Bilim Projeleri Örnekleri

Tübitak Projeleri Galerisi

Tübitak Bilim Fuarı Açılış Programı

Proje Bilgi Formu

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt