Tübitak İngilizce Projeleri, Tübitak 4006 Bilim Fuarı İngilizce Projeleri, Bilim Fuarı İngilizce Örnekleri

Proje öğrencilerin kendi hayal güçlerini kullanarak İngilizce masal ya da hikâye yazıp bunu görsellerle destekleyerek bir kitap şeklinde basılı hale getirmeleridir. Öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda bir hikâye ya da masal yazacaklar. Bu yazılı materyale ve yaşlarına uygun şekilde görsel materyaller bulacaklar. Bu görselleri uygun yerlere yerleştirecekler ve kitap basıma hazır hale gelecektir. Bu şekilde öğrenciler yabancı dildeki öğeleri uygun yerde ve şekilde kullanma yeteneklerini geliştirmiş olacaklar.
Kısaca gerçek ya da gerçek olmayan olayları anlatan kısa edebî türe hikaye ya da öykü denir. Öğrenciler hikaye konusunu kısaca özetledikten sonra hikaye yazma aşamalarına geçilir. Hikâye yazmak isteyenlerin hikaye nasıl yazılır sorusu ile karşılaştıkları zaman neler yapmaları gerektiğini tek uygulayarak öğrenir. Hikâye yazarken nelere dikkat edilmesi gerekir, hangi yollar izlenir ve yöntemler nelerdir konularıyla ilgili bilgiler verilir. Bunun yanında bütünüyle bir hikaye ya da masal üretme pratiği de yapmış olacaklar. Bu uygulama sayesinde öğrenci kendisi bir ürün ortaya çıkaracağı için daha kalıcı bir öğrenmeye dönüşür.

 ADANA-Çukurova ilçesi Hasan Adalı Anadolu Lisesinde 4-5 /05/2017 tarihinde gerçekleştirilen 4006 Tübitak Bilim Fuarına İngilizce "Kelime Küpü" isimli projeyle katıldık.Projemiz dokuz tahta küpten ve küpleri yerleştirmek için tahta bir tabadan oluştu.Öğrencilerimiz küplerin her bir yüzeyine isim,sıfat,zarf,fiil gibi çeşitli İngilizce kelimeler yazarak bir ders materyali hazırladılar.Amaç küpleri çevirerek üzerindeki kelimelerle anlamlı cümleler kurmaktı.Hazırladıkları bu materyal sayesinde İngilizce cümle kurmayı, kelimeleri pekiştirmeyi oyun halinde ve eğlenerek öğrendiler. (Ayla Kırgız)
 İngilizce Kelime Öğrenme Oyunu
İngilizce kelimelerin anlamını öğrenip akılda tutmak zor ve sıkıcı bir iştir. Kelime anlamı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve bu işi eğlenceli hale getirmek için resimli kartlar kullanılabilir. Bunu yaparken de kelimelerin İngilizce açıklamasını da pekiştirmek, öğrencilerin İngilizce eğitimine destek olacaktır.

Ülkemizde İngilizce Öğretimin Neden Kalıcı Olmuyor?

Bu çalışmada ülkemizde İngilizce öğretiminin neden kalıcı olmadığı araştırılmış ve İngilizce öğretiminin daha etkili hale getirilebilmesi için çeşitli önerilere yer verilmiştir. Yabancı dil bilgisi, diplomatik, bilimsel, ekonomik ve diğer birçok alanda uluslararası işbirliği için ön koşuldur ve bu yolları açmak için bir araçtır. İlk olarak internet ortamında konu ile ilgili literatür taraması yapıldı. Daha önce konu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendi. Sorunun kaynağı için başta İngilizce öğretmenleri olmak üzere okul öğretmenlerinden bilgi alındı. Bu görüşler doğrultusunda anket soruları hazırlandı. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak anket kullanıldı. Bu araştırmanın örneklem grubu Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinde eğitim-öğretim gören 100 öğrenci ve çalışmakta olan 18 öğretmendir. Konu araştırması sonucunda edinilen bilgiler
doğrultusunda hazırlanan anket, örneklem grubuna uygulandı, elde edilen veriler grafiklere aktarıldı. Ayrıca bir eğitim danışmanı olan John Barth ile e-mail yoluyla görüşme yapıldı.
Ülkemizde İngilizce öğretiminin kalıcı olmamasının sebepleri arasında İngilizce öğretimine küçük yaşta başlanmadığı, derslerde İngilizce konuşmaya, telaffuza ve pratiğe ağırlık verilmediği, oyun, şarkı, film vb. gibi etkinliklerin az kullanıldığı, ana dili İngilizce olan ülkelerde eğitim görme imkanının olmadığı, öğrencilerin İngilizce öğrenme konusunda yeterince bilinçlendirilmediği, sınıflardaki öğrenci sayısının çok olduğu, yurtdışı projeleri ve öğrenci değişim programlarının yetersiz olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.

Kliplere Alt Yazı Girilmesi
Yabancı dil öğreniminde dinleme ve dinlediğini konuşmaya yansıtırken uyguladığımız telaffuz son derece önemlidir. Yaşanılan telaffuz bozuklukları, özellikle dinlemedeki motivasyon eksikliğimizden ileri gelmektedir. Bu problemi aşmak dinlediğimiz materyalleri sevmekten geçmektedir diye düşünüyoruz. Dinlemeye karşı olan sevgiyi ortaya çıkarmamızda müziğin evrensel ruhunu ve gücünü kullanabiliriz. Bu bağlamda, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak yaptığımız çalışmada İngilizce olarak söylenmiş ilahileri ve dini motifli hafif müzikleri kullandık. Projemizin uygulama aşamasında Windows Movie Maker adlı programı kullandık. İnternetten edindiğimiz şarkı sözlerini, her bir mısrayı öğelerinin bitim veya başlangıç yerlerinden ikiye ya da üçe ayırmak suretiyle programın tezgahında video kliplerin üzerine işledik. Böylelikle videolarımızı sınıf ortamında seyrederken dinlediğimiz sözleri karşımızda görmemiz, dinleme duyumuzun daha keskin hale gelmesine katkıda bulunmakta ve dinlediğimizden daha fazla keyif almamızı sağlamaktadır.

Tübitak 4006 Bilim Fuarı projeleri için tıklayınız...  Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız...

Bilim Fuarı Türkçe Projeleri / Fen Bilimleri Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler