Maket Ev, Maket Evler, Maket Ev Yapımı, Maket Ev Projeleri, Maket Ev Şablonu

Barınma ihtiyacımızı karşılayan evler çeşitli faktörlerde değişik şekillerde tasarlanmıştır. Çevremizdeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlenip yeni tasarımlar ortaya çıkarmamız gerekir.
Yakın çevremizde değişik işlevdeki binalar mevcuttur. Ev, okul, hastane, müze, konut, kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz edilirse yeni maket tasarımlar yapımı daha anlamlı olur.

Yaşamak istediğimiz konutlar farklı coğrafî alan ve şartlara uygun olarak tasarlanır. Çöl, kutup, ormanlık bölge ve dağlık bölge gibi farklı coğrafî ve iklim koşullarına uygun bir konut tasarlanır. 

Mimari Tasarım / Modern Bina Tasarımları  /  Geleceğin Evleri / Ev Tasarımları / Maket Tasarımları

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bunu Ben Yaptım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir?

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt