Tübitak Bilim Fuarları Hakkında Bilgi, Tübitak 4006 Bilim Fuarı Nedir?

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 10. DÖNEM 4006-A ve 4006-B ÇAĞRILARI YAYINLANDI!

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yolculuğunda geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının 10. Dönem çağrısı, yapılan önemli yeniliklerle ilk kez 4006-A ve 4006-B olarak iki ayrı çağrı şeklinde yayınlandı.

Program ile 5-12. sınıf öğrencilerinin ülkemizin öncelikleri ve bilim ve teknolojideki yönelimler doğrultusunda belirlenen tematik konularda hazırladıkları projeler desteklenmektedir. 2013 yılından itibaren devam eden 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde bugüne kadar 81 ilimizden milyonlarca öğrencimiz bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde etmiştir.

10. Bilim Fuarları çağrı dönemi kapsamında önemli birtakım yenilikler yapılmıştır. Yapılan yenilikler ile disiplinler arası çalışma konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin tematik konularda yapacakları çalışmaları temel alanlarla ilişkilendirme konusunda teşvik edilmesi hedeflenmektedir.


Gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları:

Programa 4006-A ve 4006-B olmak üzere iki çağrı şeklinde çıkılması
10. Bilim Fuarları çağrı metinlerine bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda 23 yeni tematik konu ve yapılan projelerin temel alanlarla ilişkilendirilmesini teşvik etmek adına 12 ana alan eklenmesi
Aynı ilde yer alan iki kurum/kuruluşun Programa birlikte başvuru yapmalarına imkân sağlanması ve bu şekilde yapılan başvurulara değerlendirme aşamasında +1 puan verilmesi

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular;
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile yapılacaktır.
Başvuru Dönemi 16 Ocak - 27 Şubat 2023 (Saat 17:30)
Bilim Fuarları Dönemi Eylül - Aralık 2023
Destek Süresi Sözleşme metninde belirtilecek olup en fazla 12 aydır.
4006-A ve 4006-B Çağrılarına Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar:

5-12. sınıflar arasında eğitim-öğretim hizmeti veren resmi okullar
5-12. sınıflar arasında özel gereksinimli öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti veren özel eğitim resmi okulları
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe derslerinden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
Belirtilen kurum/kuruluşlarda kadrolu ve tam zamanlı görevli öğretmenler (sözleşmeli öğretmenler dâhil) proje yürütücüsü olabilir. Ancak; müdür, müdür yardımcıları ve ücretli öğretmen olarak görev yapanlar proje yürütücüsü olamaz.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının Amaçları
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları; temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB’e bağlı devlet okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve BİLSEM’lerde
düzenlenen, TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliklerdir.
Okullarda düzenlenen bu fuarlarla, 5-12. sınıf öğrencilerinin; öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapacakları, bu araştırmaların
sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrencilerin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları ile  bilim ve mühendislik becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

4006 İçin Önemli Tarihler:
Başvuru Sisteminin Açılması: 16 0cak 2023
Son Başvuru Tarihi:
27 Şubat 2023 (Saat: 17.30)
Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Belirtilen kurum/kuruluşlarda kadrolu ve tam zamanlı öğretmenler proje yürütücüsü olabilir. Ancak; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Ücretli Öğretmen olarak görev yapanlar proje yürütücüsü olamaz.  Başvuru süreci ve programla ilgili sorularınız için bt4006@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 


TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,

 

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

Neden TÜBİTAK Bilim Fuarları?
Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak 4006 Bilim Fuarları programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak "her fikir değerlidir." ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu fuar kapsamında değerlendirilebilecektir. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test etme imkanı sağlamak bu programın ana amaçlarındandır. Aynı zamanda okullarımızda hiçbir masraf yapılmadan, sadece okulun imkanları (sıra, masa, koridor, bahçe, vs.) kullanılarak bir bilim fuarı gerçekleştirilebileceği fikrini hayata geçirmek istiyoruz.
Sonuç olarak, her öğrencinin "bilime iz bırakabilmesini" sağlayacağını düşündüğümüz bu program, öğretmenlerimizin süreci anlaması ve öğrencilere doğru bir şekilde aktarması ile gerçekleşecektir.

Başvuruda alt projenin amaç, yöntem ve beklenen sonucunun belirtilmesi gerekir. Amaç, en az 20 en fazla 50 kelime; yöntem, en az 50 en fazla 150 kelime; beklenen
sonuç ise en az 50 en fazla 150 kelime aralığında olmalıdır

 

Tübitak 4006 Bilim Fuarı Süreci
Sistem üzerinden başvuru yapılması.
Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında görüş alınır.
Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin e- imza ile TÜBİTAK’a gönderilmesi.
Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca sisteme girilmesi.
Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
Projenin sonuçlanması
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen
“Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı açılmıştır.

Tübitak Bilim Fuarı Destek Miktarı
Ø Kurum/kuruluşlar Programa en fazla 20 alt proje ile başvuruda bulunabilmektedir.
Ø Destek miktarı, bilim fuarı hazırlık desteği 3.300 TL (KDV dâhil) ve sergilenecek her bir alt proje için 390 TL (KDV dâhil) olarak güncellenmiştir.
! Benzerlik oranının alt projenin özgünlüğünü olumsuz etkileyecek düzeyde olduğunun tespiti halinde başvuru (değerlendirmeye alınmaksızın) iade edilir.
• Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır. Sonuç raporunun kabulü halinde ise, proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar PTİ ödenir.
Tübitak Bilim Fuarı 4006A ve 4006B Farkı Nedir?
Tübitak 4006 Bilim Fuarı projeleri için tıklayınız...  Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız...

Bilim Fuarı Tüm Bilgiler / Bilim Fuarı Matematik Projeleri / İngilizce Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler