Ürün Geliştirme, Ürün Geliştirme Süreci, Ürün Geliştirme Aşamaları

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.
Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.
Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.
Ergonomik bir ürün tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir.
Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.

Sponsor Bağlantılar

   

Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
Bir ürünün işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.
Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne (sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden tasarlar.
Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.
Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır.
Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.
Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur.

Teknoloji ve Tasarım dersi ile ilgili tüm bilgiler için tıklayınız...

Ürün Geliştirme Aşamaları Ergonomi Nedir? / Temel Tasarım İlkeleri   /  Temel Tasarım İlkeleri Örnekleri 

Patent

Patent Nedir?

Patent Nasıl Alınır?

Kısaca Patent Alma

Patent Almanın Önemi

Patent Örnekleri 

Dünyada Patent Sayıları

En Büyük Patent Davaları

İcatlar

İcat Nedir?

İcatlar Listesi

İcatlar Buluşlar

İlk İcatlar

Geleceğin İcatları

İcatlar Kronolojisi

Düşünce Nedir?/ Projeler

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

NanoTeknoloji

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt