Antropometri, Antropometri Nedir?

Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir.

Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkânı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında, vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan yapısal vücut ölçüleri ve vücut hareket halindeyken alınan fonksiyonel vücut ölçüleri bulunur.

Sponsor Bağlantılar

   

 

Yapısal vücut ölçüleri


Vücudun, ayakta ve oturarak belirli standart duruşlarında elde edilen değerlerdir.
Yükseklikler : Ayaktayken yerden, otururken oturma yüzeyinden ilgili vücut noktasına kadar olan uzunluklardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
Genişlikler : Yatay ve enine çaplardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
Derinlikler : Yatay ve dikine çaplardır. Yanal düzlemde ölçülürler.
Uzunluklar : Herhangi bir vücut kısmının uzun ekseni boyunca ölçülen değerdir.
Çevresel uzunluklar : Bir vücut parçasının kendisiyle aynı düzlemdeki çevresidir.
Eğrisel uzunluklar
Düşüklükler : Boyun, göğüs, bel ve kalça arasındaki mesafelerdir.
Kalınlıklar
Çıkıntılar : Bir vücut bileşeninin ucunun bileşenin başlangıcına olan uzaklığıdır.

Ürün Geliştirme Aşamaları Ergonomi Nedir? / Temel Tasarım İlkeleri   /  Temel Tasarım İlkeleri Örnekleri 

İnovasyon Nedir?

İnovatif Düşünce Nedir?

Proje Nedir?

Patent Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir?

İcat Nedir?

Tasarım Nedir?

Prototip Nedir?

Teknoloji Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt