2017 Bu Benim Eserim Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kılavuzu

11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İLANI (BU BENİM ESERİM) 2017

TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.de öğrenim gören 5, 6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir
öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
· Yarışmaya gönderilecek projelerin 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya
başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler,
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ

· 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 25 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve
15 Şubat 2017 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Danışman Öğretmen tarafından online olarak yapılacaktır.
Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 20 Şubat 2017, saat 17:00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).
· Öğrencilerin son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafları online başvuru sistemine yüklenir. Online başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250
kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa) PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak, projeyi hazırlayan
kişileri ve okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf eklenmeyecektir. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Ayrıca başvurusu yapılacak projeye ait video kaydı sisteme
eklenebilir. Yüklenecek videonun boyutu 10 MB’ı geçmemelidir. Yüklenen videoda sadece proje ile ilgili görüntüler yer almalı, kesinlikle başvuru sahiplerinin adı soyadı,
okul adı danışman adı, kişisel bilgi ve görüntüler yer almamalıdır. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler yarışmadan elenir.
· Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman değişiklik talepleri kabul edilmez.
· Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin Kimya alanında başvuru yapması gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru yapması) durumunda
proje yarışmadan elenir.
· Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz.
· İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez.

2017 yılı Yarışma İlan Metnine ulaşmak için tıklayınız.

2017 yılı Proje Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

· Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge
Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.
· Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması,
Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilir.
· Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir.
· Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar
tarafından temin edilir.
· Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verilir.
· 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler mayıs veya haziran ayında Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce
yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.
· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenir.
· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.
Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.
Yarışma ile ilgili yazılı belgeler TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak
yapılır.

(*)PROJE REHBERİNE HTTP://WWW.TUBİTAK.GOV.TR ADRESİNDE BULUNAN YARIŞMALAR BÖLÜMÜNDEN, ONLİNE BAŞVURU FORMUNA İSE HTTPS://E-BİDEB.TUBİTAK.GOV.TR ADRESİNDEN ULAŞILABİLİR.

 Reklamlar

 

Projeler

Proje Nedir?

Bilimsel Proje Nedir?

Bilimsel Araştırma Nedir?

Bilimsel Proje Hazırlama

Bilimsel Proje Hazırlama Aşamaları

Bilimsel Proje Hazırlama Örneği

Proje Örnekleri

Proje Üretmek İçin Öneriler

Proje Şenliği Afişleri

Afiş Nedir?, Afiş Nasıl Yapılır? 

İnovasyon / Nanoteknoloji

Patent Nasıl Alınır?

Maket Tasarımları

Problem Çözme

Şimdi Düşünme Zamanı

Şimdi Düşünme Zamanı Projeleri

Bu Benim Eserim

Tübitak Bilim Fuarları

Tübitak Bilim Fuarları Örnekleri

Küçük Hayaller Büyük Projeler

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt