Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: İnovasyon

“Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.” Einstein

Türkiye’nin geleceğinde en önemli rolü tartışmasız eğitimdir. Ulusal düzeyde yapılan değerlendirmeler ve uluslararası araştırmaların sonuçları, eğitim sistemimizin sınıfta kaldığını açıkça ortaya çıkarmaktadır.

Eğitim sisteminde bazı girdilere göre netice de ürünler ortaya çıkar. Ortaya çıkan ürünün kalitesine göre değerlendirme yapılır.  Beğenilmeyen, istenilmeyen bir sonuç çıktığında oraya operasyon yapılır ve değişikliğe gidilir. Malum son yapılan pisa sonuçları ortada, eğitim sistemimiz komadadır. Bir çıkmaza doğru bir yol alıyoruz. Çeşitlik önlemler alarak kırık olan çarkları değiştirerek daha güvenli bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.  Aslında çözüm çarklarından birinin ayağı inovasyonda olabilir. İnovasyon ekipleri kurma, ar-ge’yle sürekli iyileştirme ve inovasyonu yaratıcı süreçler oluşturmada kullanabiliriz.

PISA Projesi 2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan projeye ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır.

PISA Projesi’nde zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.  Sade bir anlatımla Matematik, Fen ve okuduğunu anlamaya yönelik bir ölçümleme söz konusudur.

PISA projesinde kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirme aşamalarından oluşur.

PISA’nın temel amacı, gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

PISA Projesi kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanmaktadır. Projeye katılan ülkelerde; örgün öğretimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (İlköğretim, Genel Lise, Anadolu Lisesi,  Fen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler, Özel Okullar vb.) PISA Projesi’ne katılabilir.

Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu projeye katılmaktadır.

Pisa sonuçlarına göre Türk eğitim sistemine müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü PISA 2015 sonuçlarının Türkçesi şudur; Türk eğitim sistemi komadadır. Bunun çıkış anahtarı inovasyondadır.

İnovasyon bir icat /buluş değil, yapılmakta olanı farklılaştırmak ve bundan değer yaratmak daha kullanılır, daha yenilikçi bir hale getirmektir. En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyonlar birlikte ileriye bakma ve geleceği tasarlamak daha kolay olabilir. Eğitim de geldiğimiz içler acısı halinin duruma inovasyonla çözüm yolları bulabiliriz. O yüzden inovasyonu eğitim sistemi içerisine entegre ettiğimizde bizlere yol gösterebilir. İnovasyonla birlikte;

Daha iyi, daha hızlı, daha verimli, daha yenilikçi projeler ortaya çıkarmak ve o projeleri eğitime adapte etmekle birlikte eğitimin geleceğini kurgulamakla ortaya başarılı sonuçlar çıkar.

Biz çocuklara daha çok bilgi vermekte ısrar ediyoruz. Ne yazık ki, bilgi çağında, hala öğretmenin temel bilgi kaynağı olarak görüldüğü bir eğitim-öğretim anlayışından vaz geçemiyoruz. Vazgeçemeyişimiz beraberinde büyük sorunlar getirmektedir.

Eğitimde inovasyon, çocukların okula gitmekten mutlu olduğu, kalıcı öğrenmenin olduğu okullar ve sınıflar yaratmakla daha kaliteli eğitim süreci oluşturur.

Geleneksel bilgiye dayalı eğitim sistemi geleceğimizi tehdit etmektedir. Çıkış yolu ise eski alışkanlıklarımızı bırakmakta, inovatif düşünmekten geçer. Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin eyleme dönüştürülmesi, eğitim ve öğretimde öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir zihinsel dönüşümü gerektirmektedir.  Bunun için; eğitimde yeni bir yaklaşım: İnovasyon’u önemsemek ve yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak zorundayız…  Bu ülkenin geleceğini düşünenler, pisa sonuçlarına iyi baksın, gündeme getirip çeşitli çıkış yolları arasın. Yoksa okuduğunu anlamayan, düşünemeyen, üretemeyen bir neslin nasıl bir gelecek kurabileceklerini düşünsünler, hayal etsinler…

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Başarısızlığın Nedenleri!/ Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Başarılı Olmak

 Reklamlar

 

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Etkinlik Süreci

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

İnovasyon Afişleri

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Ürünleri

Ürün İnovasyonu Örnekleri

Başarının Anahtarı İnovasyonda!

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyon ve İnovatif Düşünce

İnovasyon ve Teknoloji

Nanoteknoloji

İnovasyon Dünyası ve Yaratıcılık

Tasarımlar / Maket Tasarımları

Projeler / Yeni Buluşlar

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım:İnovasyon

Tübitak Bilim Fuarları

Markalar ve Öyküleri

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt