İnovasyon ve İnovatif Düşünce


Tarih boyunca insanoğlu kendini ve çevresini geliştirmek için sürekli bir arayış içinde olmuştur. Bu arayış onların hep yeni fikirler ortaya çıkarmalarına vesile olmuştur. Yenilikçi fikirlere sahip olan bireyler her konuda kendilerini geliştirme hedefine sahip olurlar. Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemleri kullanılmaya başlamak, yeni fikirler üretmek gerekir.

 

 

Yenilikçi ve uygulanabilir fikirlere sahip genç beyinler yaşamda aktif bir şekilde rol almaları ve fikirlerini yaymaları gerekir.

Fikirlere ulaşmak ve yeni düşünceler üretmek hayal gücünün yanında beyin fırtınaları, zihin haritaları, öğrenmeyi öğrenme vb. kuramları iyi bilmek gerekir. Fikir üreten İnsanların bir süreç içerisinde bir araya gelip fikir kampları kurarak inovatif düşünme gücünü oluşturarak topluma daha fazla katkıda sağlanabilir. Fikir kamplarıyla bilişim, otomotiv, tekstil ve elektronik alanlarda kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek büyük başarılara imza atılabilir.

 

İnovatif düşünme İçin;
İnovatif düşünme için ilk önce inovasyon kültürünü topluma yerleştirmek gerekir.
İnovasyon kullanım alanları sınırsızdır. İnsanlar eğitilirken yeni fikirler ortaya çıkarmaları için çalışmaları gerekiyor.
Öğrenilen yeni teknikler doğrultusunda (öğrenmeyi öğrenme, zihin haritaları, problem çözme, beyin jimnastiği vb.) yeni fikirler bulacak araçlar bulmaları gerekir.

İnovasyon merkezleri kurulmalı ve insanlar buralara yönlendirilmelidir.
İşletmeler inovatif düşünce ve tekniklerinin iş ortamında yaşamalarında ve ilgilendikleri her alanda uygulama konusunda en iyisini yapmalıdır.

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / İnovatif Düşünebilmek!

 

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Çeşitleri, İnovasyon Türleri, İnovasyon Çeşitleri ve Örnekleri  Devamı için tıklayınız...

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İşletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmeleri için sürekli olarak inovasyon yapmaları Devamı için tıklayınız...

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon Ürünleri, Ürün İnovasyonu, Ürün İnovasyonu Örnekleri  Devamı için tıklayınız...