24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

Sevgili Öğretmenlerimiz!
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz.
Siz öğretmenler sevgi elçilerisiniz. Sınıfta yasama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.
Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar.
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.
Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler;
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun…

 


Öğretmenler Günü Sözleri
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
* Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)
* Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)
* Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)
*
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)
* Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)
* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)
* Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)
* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)
* En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)
* Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)


Belirli Günler / Öğretmenler Günü / Öğretmenler Günü Resimleri  / Öğretmenler Günü Şiirleri / Öğretmenler Günü Panoları