Sorun Çözme, Problem Çözme Aşamaları, Problem Çözme Basamakları, Sorun Çözme Adımları

Sorunu belirledikten sonra, kendinize şu soruları sorun;
Sorunu çözmek için acilen harekete geçmem mi gerekiyor, yoksa onu inceleyecek zamanım var mı?
Başkalarına da danışmama gerek var mı?
Sorun hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var mı?
Bir sorunu çözmek zor iş sanılır; oysa sorunun temelindeki nedeni yâda sorunun nasıl oluştuğunu biliyorsanız, iş son derece kolaydır.

a. Sorun çözme adımları
1- SORUNU TANIMLAMA: İyi tanımlanmış bir sorun, yarı yarıya çözülmüş bir sorundur. Bir sorunun varlığını, belirtilerini görerek anlarsınız. Ama bu belirtiler sorunun kendisi değildir. Her sorunun temelinde nedenler vardır. Bununu en güzel örneği ‘sivrisineği öldürmek yerine, bataklığı kurutmak’ özdeyişidir. Sivrisinek sadece sorunun belirtisidir. Belirtiyi gidermek sorunu çözmeye yetmez.
Sorunun köküne inmenin en iyi yollarından biri ‘neden’ sorusunu sormaktır.
İlk aşamada, soruna yol açan muhtemel nedenler üzerinde düşünün. Başkalarına kulak
Verirken bir yandan da elde ettiğiniz verileri inceleyin.
2- BİLGİ TOPLAMA: Sorun çözmede en önemli adım, gerekli bilgileri toplamaktır. Zira bir sorunu anlamadan asla çözemezsiniz.
Bilgi toplarken dedikodulardan çok gerçekleri araştırın. İnsanlar size sorunları anlatırken, içinde bulundukları duygusal durumlarını saptayın. Örnekleri inceleyin, daha önce benzer sorunlarla karşılaştınız mı? Çözümünüz ne oldu? Ancak, her sorunu bir önceki gibi çözmeye çalışmayın. Sadece dikkate alın. Hatta diğer yöneticiler ayni sorunları nasıl çözmüşler, araştırın ve onlardan yararlanın.

3- MANTIKLI VARSAYIMLAR YAPMA: Sorunla ilgili tüm bilgileri derlediğinizde mantıklı varsayımlar yaparak sorunu çöze bilirsiniz.
4- ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ GELİŞTİRME: Verilen kararın sağlıklı olabilmesi için olabildiği kadar çok seçenek geliştirmek gerekir. Bir sorunun bir tek çözüm yolu
yoktur, bir çok alternatifi vardır. Yapacağınız şey bunları ortaya çıkarmaktır. Önemli olan, içinden en uygun olan çözüm yolunu seçmektir.
Başka insanların görüşlerini ve önerilerini toplayıp bunların arasında seçim yapmak, size kendi başınıza hiçbir zaman bulamayacağınız yeni fikirlerden ve seçeneklerden oluşan geniş bir birikim desteği sağlar.
Sorunlar karşısında, alternatifler olmadığında en uygun karar verme yöntemi hiç karar vermemektir. Yani sorunu ve çözüm yolunu ( kararı ) ertelemektedir.

 

5- HER ÇÖZÜM YOLUNU TAHLİL ETME: Bu aşamada, geliştirilen her çözüm
Yolunun ( seçeneğin ) yapılabilirliğini tahlil etmek, her çözümün sakıncalarını ve yararlarını analiz etmek gerekir. Çünkü her çözümün bir maliyeti vardır. Her bir şey bedava değildir. Zaman ve çaba bile bir bedeldir.
Sorunun çözüm seçeneklerini değerlendirirken mümkün olduğu kadar çok etkeni dikkate almak ve en iyi çözüm seçeneğini bulmak zorundasınız. Bunun için sorununuzun;

a) Kısıtlayıcı faktörleri nelerdir.
Giderler--- ne kadar ödeyebilirim?
Elde etme-ne zaman satın alabilirim? Getirebilirim?
Zaman--- ne kadar vaktim var?
b) seçeneklerin artıları eksileri nelerdir?
c) İhtimaller nelerdir?
Tahmininize göre; Büyük bir olasılıkla mı işe yarar,
Belki mi işe yarar,
Elverişsiz mi?
d) Ne olur ne olmaz son kez gözden geçirin.
6. BİR ÇÖZÜM YOLU SEÇME: Seçtiğiniz çözümün sorunu giderici ve önleyici olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
7. SEÇİLEN ÇÖZÜMÜ UYGULAYIN: En iyi çözüm bile eğer kâğıt üzerinde kalıyor ve uygulanmıyorsa hiç değeri yoktur. Çözümün gerçekleşmesi için uygulama gerekir.
Bu amaçla uygulama süresi ve yöntemi saptanmalı, sorumluluklar dağıtılmalı: kim, neyi, nasıl ve ne zaman yapacak açıkça ortaya konmalıdır.

8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME: Uygulamaya konan her şey izlenmeli ve değerlendirilmeli, gerekirse düzeltici önlemler alınmalı ve yeniden uygulamaya konulmalıdır.
SONUÇ: Yönetim, problemsiz olmaz, yönetici problemsiz kalmaz. Yöneticinin varlığının nedeni
problem çözmek ve karar vermektir. Ama iyi yöneticiler, daha problem doğmadan ve kriz oluşmadan önlem alırlar. Böylece sorunları kolay atlatırlar ve sorun çözmede başarılı olurlar. Projeler
Fatih EKİNCİ / Eğitim Uzmanı - Yazar / Sorunlar ve Çözümler / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz


Kişisel Gelişim Tüm Bilgiler / Beyin Hakkında Tüm Bilgiler / Genel Kültür/ Buluşlar / Buluş Hikayeleri / Belirli Günler / Atatürk'e Dair

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler