Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmetiçi Eğitim Semineri

Yeni taslak müfredat programı görücüye çıktı. Öğretmen arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu program değerlendirme raporları doğrultusunda çeşitli değişiklikler yapılacaktır.

Son taslakta bir önceki taslağa göre kazanım sayılarının azaltıldı.

Dersimizde program yapısı daha iyi kavramak için seminerler düzenlenmeli, tüm öğretmenler dolaylı ya da dolaysız bir biçimde program hedefleri doğrultusunda eğitilmelidir. Yeni Program ile ilgili yapılacak olan tanıtım semineri 13-17 Mart tarihlerinde İzmir/Foça'da yapılacaktır.

Buraya kadar her şey normal ama bazı öğretmen arkadaşlarımız seminere gitmek istiyor ama başvuru da bulunamıyor.  

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının felsefesi, “Millî Eğitim Öğrenci Yeterlilikleri” kapsamında belirlenen yetkinliklerin birbiriyle ilişkili olan her birinde eleştirel düşünme, problem çözme, bilgiyi kullanma, risk değerlendirmesi yapma, karar alma, estetik duyarlılık, yenilikçilik, inisiyatif alma ve duyguların yapıcı bir şekilde yönetilmesine odaklanılması üzerine kurgulanmıştır.

Başvuruda bulunamayan arkadaşımızın konuyla ilgili bilgi almak için gönderdiği e maile gelen cevap aşağıdaki gibidir.

"Sayın İlgili;

Faaliyetin hedef kitlesinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ibaresi mevcut. Siz İmam hatip ortaokulunda görev yapmaktasınız. İmam hatip ortaokulları Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

İyi günler."

Umarız bu sorun bir an önce halledilir. İsteyen öğretmen arkadaşlarımız rahatlıkla seminere başvurabilirler...

Yeni Müfredata Raporu Öğretmen Görüşleri / Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım / Yeni Müfredat Programı

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt