Yeni Müfredat Programı Değerlendirme Raporu

Yeni öğretim programı genel olarak önceki programa göre içerik olarak zenginleştirilmiş ve benim bu program hakkındaki eleştirilerim şöyledir:
ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1. Her okul imkânları ölçüsünde, en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği/Atölyesi” olarak düzenler. İşlik/atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından karşılanır.
***Önceki öğretim programında da yer almasına rağmen ne yazık ki hala teknoloji ve tasarım atölyesi düzenlenmemiş bir çok okul bulunmaktadır. Bu durum öğretmen ve öğrencinin motivasyonunu ciddi manada düşürmektedir. Çünkü uygulamalı çalışma gerektiren her iş, kendine göre düzenlenmiş bir mekan ister. Bu dersi sıradan bir sınıfta yaptığınız zaman en basit örnekle çocuk çalışmasını yaparken arkadaşlarıyla dersimiz için uygun olmayan küçük sınıf sıralarını kullanmak zorunda kalmakta ve düzenli, doğru çalışma şeklini öğrense bile uygulayamamaktadır. Bu sebepten tüm okullarda bu atölyelerin kurulması için gereken kararlılık gösterilmelidir. 

2. Öğretim programının hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar gruplara ayrılır.
***Bu maddenin “ öğretim programlarının hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısının 15-20 aralığında olması gerekir.20 yi geçen sınıflar da 2 gruba ayrılır” olarak düzenlenmelidir. Çünkü 20-25 aralığındaki sınıf mevcutları bu ders için oldukça yüksektir. Bir ders saatinin 40 dk olması sebebiyle öğrencilere bireysel anlamda rehberlik gerektiren bu derste sınıf mevcudu verimi, motivasyonu büyük oranda etkilemektedir.
Ayrıca bu madde de unutulan bir noktada okulların bir çoğunda bir teknoloji ve tasarım öğretmeni bulunmasıdır. Bu nedenle sınıf mevcudu sınırı aşılsa bile gruplar 2’ye bölünmüyor. Bu gibi durumlarda sorunun çözümü için norm kadro belirlenirken sınıf mevcudu sınırı aşılan sınıflarda ders saati 2x2 olmak üzere 4 saat olarak sisteme girilmelidir. 2. Teknoloji ve tasarım öğretmeni ise okula en yakın konumda bulunan okulun öğretmeni olmalıdır. Bu çözümle teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin maaş karşılığını doldurma sorununu verimli şekilde hafifletebilir.
8. Kazanımların başta fen bilimleri dersi başta olmak üzere Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve görsel sanatlar dersi gibi birçok alan ile iş birliği içinde verilmesi sağlanmalıdır.
***Her okulda başta teknoloji ve tasarım, fen bilimleri, matematik öğretmenlerinin olduğu STEM komisyonu kurulmalı. Sırada ders saati uygulamasının dışına çıkılarak komisyonun çalışması için haftada 1 saat STEM komisyonunun çalışma saati olarak ayarlanmalıdır. Bu komisyon okulda projeleri en iyi şekilde gerçekletirmek için beraber çalışmalıdır. Sene sonunda komisyon tarafından seçilen projeler ilde düzenlenecek halka açık bir yarışmada sergilenerek en iyileri 1,2,3. olarak seçilmelidir. Bu projeler de Türkiye çapında düzenlecek yarışmaya gönderilmelidir. Böylece başarı somutlaştırılarak motivasyonu yükseltecektir. En iyi projelerin bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır.
10. Teknoloji ve Tasarım dersinde kullanılan öğretim materyalleri (belgesel, video, poster, resim, tıpkı basım gibi) temel insan hak ve özgürlüklerini dikkate alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden, eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsayan, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olmalıdır.
***Bu ders için profesyoneller tarafından yüksek kalitede videolar hazırlanıp öğretmenlerin kullanımına sunulmalıdır. Adında teknoloji ve tasarım kelimeleri olan bir dersin kaliteli yapımlarla desteklenmesi çok önemlidir.
EK GÖRÜŞLER:
1) Derse bir çok branştan atanmış öğretmen girmektedir. Bu nedenle öğretmenleri belli bir temel seviyeye çıkaracak hizmet içi eğitimler verilmedir.
2) İlde ve ülke çapında derece yapan projelerin okulları ödüllendirilmelidir.
3) Bilgisayar destekli tasarım ünitesi için basit bir 3B tasarım programı kullanımı öğretilecek kadar süre ayrılmalıdır.
4) 3.madde ve bilişim dersi için her okulun bilgisayar laboratuvarı işler hale getirilmelidir.
5) FATİH gibi kaliteyi yükselten projeye ek olarak her okula 3B yazıcı sağlanmalıdır. Bu şekilde öğrenciler bilgisayarda tasarladıkları nesneleri gerçeğe dönüştürerek üretmenin mutluluğunu yaşayacak ve hayatına büyük bir heyecan katacaktır. Çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan 3B yazıcı öğrencilerin hayatına geç kalınmadan hemen girmelidir.
6) Dersimizin zedelenen prestiji, önemi ve gerekliliği kamu spotlarıyla anlatılarak onarılmalıdır.
7) Okullarda STEM kulübü kurulmalıdır. Rehberliğini de Teknoloji ve Tasarım, Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri yapmalıdır.
8) Teknoloji ve tasarım dersi ve öğretmenlerine uygulanan olumsuz baskılara öğretmenlerin fikirleri alınarak çözüm bulunmalıdır.
9) Çağımızın genel amaçlarını en iyi şekilde belirten dersimiz, geçmişte uygulandığı gibi sade, basit ve anlaşılır bir içerikle 5 ve 6. sınıflarda okutulmalıdır.
Selim Irmalı / Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Yeni Müfredata Raporu Öğretmen Görüşleri / Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım / Yeni Müfredat Programı 

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt