Atatürk'ün İlkeleri, Atatürk İlkeleri Kısaca

1 — Cumhuriyetçilik
2 — Halkçılık
3 — Laiklik
4 — Milliyetçilik
5 — Devletçilik
6 — İnkılâpçılık. Bütün bunlar birer temel düşünce veya ilkelerdir.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğdu. Kabul edilmesinde hiçbir iç ve dış baskı yoktur. Akla ve mantığa uygundur.
Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlendi. Birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez, bir bütünü oluşturan öğelerdir.
Türk milliyetçiliğine dayanır, milli bir nitelik taşır. Gücünü Türk Tarihi ve Türk Töresinden alır.
Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar
Milli Tarih bilinci
Vatan ve millet sevgisi
Milli dil
Milli bağımsızlık ve özgürlük
Egemenliğin millete ait olması
Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmek
Milli kültürün geliştirilmesi
Türk milletine inanmak ve güvenmek
Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü
Barışçılık
Akılcılık

 

 

Atatürk İlkeleri
Cumhuriyetçilik İlkesi:
Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hâkim kılındığı bir yönetim biçimidir.
Halkçılık İlkesi:
Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.
Milliyetçilik İlkesi:
Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.
Laiklik İlkesi:
Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.
Devletçilik İlkesi:
Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.
İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi:
Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

 

Atatürk ilkeleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet'inin kurumlarının temelini oluşturmuştur. Yenilik hareketleri de bu ilkeler etrafında toplanmıştır. Yeni kurulan devletin yapısını özetleyen bu altı ilke 1937 yılında anayasaya eklenmiştir. Bu ilkeler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılâpçılık ve laikliktir. 

 

 

Atatürk Hakkında Tüm Bilgiler /  Atatürk İlkeleri Uzunca

 

Benzer Konular

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk, önce annesi Zübeyde Hanım’ın ısrarı ile Mahalle Mektebi’ne kaydolmuş, daha sonra ise babası  Devamı için tıklayınız...

Atatürk'ün Anıları

Makbule Hanım Ağabeyi Atatürk’ün bir insan olarak çeşitli yönlerini de içtenlikle anlatır. Ağabeyinin çocukluk yıllarına dair Devamı için tıklayınız...

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. "Ben, düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim.yanlışım varsa  Devamı için tıklayınız...