Bilim İnsanları ve icatları

Nicolaus Copernicus (MS 1473-1543)
Polonya’da doğan Copernicus, Krakov’da matematik ve optik üzerinde çalismalar yapmistir. 30 yillik bir çalismamn sonunda Dünyanm, her gun kendi ekseni etrafmda ve Dünya ve diğer gezegenlerin fakh süreli yillar boyunca Günes’in yörüngesinde döndüğü teorisini ortaya atmistir. Bu teori, Dünya’nm evrenin merkezi olduğunu ileri süren geleneksel görüsün geçersizliğini ortaya koymustu. Copernicus bu karsi teorisini yaymlamakta isteksizdi, ancak; ölümünden sonra diğer öncü gök bilimciler bu teoriyi gelistirmis ve genisletmislerdir. Bu gök bilimciler Kepler, Galileo ve Newton’dur.

Archimedes (yaklasik MÖ 287-212)
Yunanli bir matematikçi ve mucit olan Archimedes suyun çikartilmasi için spiral bir pompa icat etmistir, Archiemedes vidasi olarak adlandinlan bu pompa halen kullanilmaktadir. Kürenin hacmini bulmaya yarayan cesitli hesaplamalar ve formüller bulmustur. En çok sivilarm kaldirma gücü esaslan üzerinde yaptiği çalismalar ile ünlüdür. Rivayete gore; küvetin içinde yikanirken, suyun vücudunu kaldirdiğmi fark etmis ve bu sayede sivilarm dengesi yasasmi bulmustur. Sirakuza sehrindeki evinde bir buluç üzerinde çalışırken Romah bir asker tarafmdan öldürülmüstür.


Tycho Brahe (1546-1601)
Brahe, o zaman Danimarka idaresi altmda olan Güney isveç’te doğmustur. Teleskobun icadmdan once astronomi üzerinde çahsmalar yapmistir. Zamanm astronomi cetvelinde çok ciddi yanhslar olduğunu kesfetmistir. Bu hatalan düzeltmek için ölümüne kadar sürecek olan bir projeye baslamistir. Kuyrukluyildizlann göksel cisimler olduğunu ispatlayan Brahe Dünya’daki bir yilin süresini bir saniyede hesaplayabiliyordu. Asistani olan Kepler Brahe’nin gözlemleri üzerine calismalarim sürdürmüs ve Mars’m eliptik bir yörünge üzerinde hareket ettiğini hesaplamistir.
Blaise Pascal (1623-1662)
Fransa’da doğan Pascal 1647’de bir hesap makinesi icat etmistir. Daha sonra barometre, hidrolik kaldiraç ve sinngayi icat etmistir. Sivilarm basmci üzerinde çahsan Pascal bir sivi basmcinin bütün yönlerde ayni olduğu ve basmçtaki değisimin derhal iletildiğini göstermistir.

Galileo Galilei (1564-1642)
italyan gök bilimci ve matematikçi olan Galileo ilk kinlnnali teleskopu gelistirmistir. Venus gezegenini gözlemlemis ve Günes lekelerini üzerinde çalisan ilk insan olmustur. Sarkacm sabit bir siklikta salmdiğini bulmuç ve düsen cisimler yasasmi kesfetmistir. Copernicus’un evren teorisinin bir savunucusu olan Galileo dini otoritenin tepkisi nedeniyle düsüncelerini inkar etmek zorunda kalmistir. Floransa’da ev hapsinde tutulurken çalismalanni sürdürmüs ve 1637’li yillarda tamamen kör olmustur.

Robert Boyle (1627-1691)
irlanda’da doğumlu bir bilim adami olan Boyle hava, bosluk, yanma ve solunum üzerinde deneyler yapmıstır.1662’de sabit bir sicakhktaki gazm basmci ile hacminin ters orantili olduğunu gözlemlemistir. Bu iliski Boyle Yasasi olarak adlandinlmistir. Boyle, ayrica; asitler, alkaliler, yoğunluk, kirilma ve kristallerin sekilleri ve yapilisi üzerinde de çalismistir.

Isaac Newton (1642-1727)
ingiliz fizik ve matematikçisi. Newton yerçekimi üzerine yapmis olduğu çalismalar ile tanmir, ancak; bu çalismalar yapmis olduğu çok kapsamli yasa ve kesiflerin sadece bir bölümüdür. Hareketin üç kanunu gelistirmiç ve beyaz isiğm farkh renkteki isik ismlanndan olustuğunu kesfetmistir. 1868’de ilk yansitmali teleskopu insa etmistir. Newton yasami boyunca birçok tartismanm içinde yer almistir. Bunlar içinde en dikkat çekici olani calculus olarak bilinen matematik bransmi ilk kesfeden Karl Leibniz ile calculus üzerine yürüttüğü tartismadir.
Benjamin Franklin (1706-1790)
Boston, Massachusetts’de doğan Franklin matbaaci, devlet adami, üretken bir yazar ve mucitti. Caddelerin isiklandirmasim gerçeklestirmis ve Amerikan posta sistemini yeniden organize etmistir. Ayrica; düsük yakit tüketimine sahip Franklin sobasini, paratoneri, çift odakh mercek gözlüğünü, ilk kopyalama makinesini ve mizikayi icat etmistir. Elektrik üzerine yapmis olduğu deneyler Franklin’in en çok bilinen bilimsel çahsmasidir, Elektrik akiminin yüklü mikroskobik parçaciklarinm hareketinden ibaret olduğunu kavrayan Franklin elektrik akimi akiç modeli gelistirmistir. Onlü uçurtma deneyi ile yildinmin elektriğin bir türü olduğunu kanitlamistir.

Joseph Priestley (1733-1804)
Ingiliz kimyager Joseph Priestley 1774’te oksijeni kesfetmistir. Ayrica; amonyak, karbonmonoksit, nitrous oxide ve süifürdioksidi tanimlamistir. Yesil bitkilerin oksijen verdiğini ve gun isiğma ihtiyaç duyduğunu kesfetmistir. Bir öğretmen, yazar ve politikaci olan Priestley Fransiz Devrimi’ni desteklemis ve köle ticaretine karsi çikmistir. Priestley 1794’te Amerika’ya göç etmistir.
Antoine Lavoisier (1743-1794)
Modern kimyanin kimyaoisi olarak kabul edilen Fransiz bilim adami Lavoisier havanm oksijen ve nitrojen admi verdiği gazlannin bir kansimi olduğunu göstermis ve suyun hidrojen ve oksijen içerdiğini ispat etmistir. Kimyasal bilesikler adi verilen bir yöntem tasarlayan Lavoisier, ayni zamanda; metrik sistemi planlayan komisyonun da bir üyesi olmustur. Fransiz Devrimi’ne karçi olan Lavoisier 1794’te Paris’te giyotin ile idam edilmistir.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir