Bilim İletişimi

Bilim İletişimi Bilim iletişimi; eğitim, ekonomi ve sağlık gibi birçok alanı etkileyen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumun anlayacağı şekilde anlatılması olarak ifade edilebilir. Topluma...

Bilgisayarsız Kodlama

Bilgisayarsız Kodlama “Bilgisayar kullanmadan bilgisayar bilimleri (unplugged computer science-CSunplugged)” ifadesinden türetilen adıyla yeni bir alan olarak Bilgisayarsız Kodlama, en genel anlamıyla kodlama becerilerinin herhangi...

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Atık, kullanımı sonucunda içeriği biten, boşalan, süresi sona eren ve sonuç olarak çevreye bırakılacak tüm maddeler şeklinde tanımlanabilir. Bu...

Uzay araçları nasıl hareket eder?

Uzay araçları nasıl hareket eder? Küçüklüğünüzden beri belki de binlerce kez duymuşsunuzdur “uzayda hava yok” sözünü. Peki hava yoksa uzaya gönderilen bu araçlar nasıl...

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi ve Astrofizik Gökcisimlerinin konumları, hareketleri, fiziksel ve kimyasal yapılarıyla bunların oluşum ve evrimleri sırasında gerçekleşen süreçleri inceleyen Astronomi ve Astrofizik bilinen en eski...

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik Gerçek dünyadaki çevre ve bu çevreyi oluşturan bileşenlerin güncel bilgi ve iletişim teknolojileri ve zengin medya olanakları aracılığıyla gerçeğe...

Bilgiyi Sunma Becerisi

Bilgiyi Sunma Becerisi Bilim insanları ve mühendisler, ürettikleri fikirleri ve yöntemleri açıkça ve ikna edici bir şekilde sunabilmelidir. Bilimsel ve teknik metinleri okuyabilme, anlayabilme,...

Kanıtlardan Argüman Oluşturma Becerisi

Kanıtlardan Argüman Oluşturma Becerisi Argümantasyon, bilimsel açıklamalar ve çözümler üzerinden bir iddiaya ulaşma sürecidir. Bilim insanları, bilimsel araştırma sürecinde verileriyle destekledikleri argümanlarını, sonuçlarını, ölçüm...

Matematiksel ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi

Matematiksel ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Bilim ve mühendislik uygulamaları genellikle matematiksel bilgi kullanımını gerektirir. Temel bilim araştırmacıları matematikten değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri...

Veri Analizi ve Yorumlama Becerisi

Veri Analizi ve Yorumlama Becerisi Bilim insanları ve mühendisler araştırmalarından elde ettikleri verilere dayalı olarak sonuçlarını belirli bir düzen (tablo, grafik, şekil, şema, harita...