Düzen Kuşağı Nedir? Dünyada gün geçmiyor ki yeni bir gelişme olsun. İnsanoğlu sürekli bir değişim halinde olup yeniliğe ayak uydurmaktadır. Çevremizi incelediğimizde değişen zamanda sürekli tasarımlara rastlamaktayız. Tabiata baktığımızda muhteşem bir düzen vardır. Düzenin olabilmesi için düzen, ritim, tekrar olması gerekir. Yaşadığımız apartmandan, sınıftaki sıralara kadar her şey bir düzen dâhilindedir.

Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.
Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine uğramamalıdır.

Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Nedir?

7.Sınıf Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Sunusu

 Birim Modül Bütün

 Bütünde Farklılık

Bütünde Farklılık Nedir? 

8.Sınıf Bütünde Farklılık

 Bütünde Farklılık Sunusu

 Düzen Kuşağı Etkinlikleri

Birimden Bütüne Resimleri

Bütünde Farklılık Resimleri

 Düzen Kuşağı Örnekleri

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Çalışmaları

Öğrencilere birimlerin birleştirilmesinde yapıştırma ve geçme tekniklerini kullanmaları için fırsat verilmelidir. Öğrenciler, düzene gitmede yaptıkları arama ve deneme örneklerini tasarım günlüklerine aktarmalıdır.
Düzen kuşağı etkinliklerinin yalnızca kâğıt kesmek ve yapıştırmak olduğu algılanmamalı, yaratıcı düşüncenin geliştirmesine, bireysel farklılıkların ve yaratıcılıkların ifade edilmesine fırsat veren birer araç olduğu unutulmamalıdır.
     Düzen Kuşağında Neler Yapılır...

*Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
*Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
*Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
*Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
*Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
*Yapılan çalışmalar özgün olmalı..
*Kare, daire ve çizgiden yola çıkarak birim, birimden modül, modülden bir bütün elde edilir.
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü ve etkinlik süreci yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm etkinlik süreci, tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, modülün maketi vb. çalışmalar yapıştırılır.
*Yapılan çalışmaların teknolojik bir değeri olup olmadığı yada bir teknolojik değere benzetilir.
*En sonda grup sözcüsü ve grup üyeleri konuyu anlatır.                           
Sponsor Bağlantılar

 

    Ne Yapılmaz...
    *Ortaya çıkan ürün var olan bir nesneye benzetilemez.
    *Ürün hiç bir zaman bir zemine oturtulamaz. Kendi basına birim, modüllerin birleşimiyle bir bütündür.
    *Başkasından kopya edilemez.
    *Ürün düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
    *Birim elde ettikten sonra çoğalabilirliği test edilmeden ortaya çıkarmanın bir anlamı olmaz.
    *Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.

     DÜZEN KUŞAĞI:Öğrencinin tasarım anlayışını oluşturmak için çeşitli objelerle anlatım,gösteri ve uygulamalar yapılır.
 
Teknoloji ve tasarım düzen kuşağı 7. sınıf
Birimden Bütüne :Değişkenliği olmayan temel biçimler olan
KARE-DAİRE-EŞKENAR ÜÇGEN- ÇİZGİ örnekleri kağıt veya kartona çizilir.Seçilen ve çizilen öğe katlanır ve bir birim elde edilir. Bu birimler kesilir ve tekrar sistematik olarak birleştirilir ve bütün oluşturulur. Yani çizilen kareler kesilir ve bunlardan biçimsel ve estetik bir bütün elde edilir.
 
Teknoloji ve tasarım düzen kuşağı 8. sınıf
 Bütünde Farklılık: Değişkenliği olmayan temel biçimler olan
KARE-DAİRE-EŞKENAR ÜÇGEN- ÇİZGİ vb. kağıt ya da kartona çizilir.7.sınıfta da aynı modelleri kullanılıyor ancak yeni yaptıklarının yön, boyut ve renkleri farklı olmalıdır.Örneğin boyutları farklı kareler yapılır ve bunlar farklı renklendirilir ve bunlardan BÜTÜN yapılır. Bunlar üst üste veya yan yana veya köşe köşeye yerleştirilir. Mesela öğrenci kaleme kağıdı sarar ve boru yapar değişik boy ve kalınlıkta borular yapar bunları değişik renklerde boyar ve bunlardan estetik bir BÜTÜN yapar.Yaptıklarını tasarım günlüğüne yazar ve öz değerlendirme formunu doldurur. Düzen Kuşağı Kapağı

Paylaş

Düzen Kuşağı

Düzen Kuşağı Nedir?

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Yön Oran Renk

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Düzen Kuşağı Amaçları

Düzen Kuşağı ve Fraktal

Düzen Kuşağı Resimleri

Geometrik Şekiller ve Tasarım

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Kurgu Kuşağı Sunusu

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Kurgu Nedir?

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Tasarım Süreci Nasıl Olmalıdır?

Tasarım Süreci Formları

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Örnekleri

 

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt