Eğitim Her Yerde Beyin Nerede?

“Hayat, her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır.” (Stephen Hawking)
Eğitim kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.
Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.
Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir.


Görüldüğü gibi eğitimin birçok tanımı yapılmaktadır. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:
“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.  

 


Bu tanıma göre;
· Eğitim bir süreçtir.
· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
· Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.
· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.


Bireyler eğitim sürecinden geçerken istenilen düzeye gelmeleri esastır. Kaliteli bir eğitimle daha çok istenilen düzeyde bireyler yetişir. Bireylerin yetişmesi ve daha kaliteli bir kişilik için eğitim sürecini içselleştirmesi ve beynini bilgiye, değişim ve gelişime açması gerekir. Süreç içerisinde bazen kendini verememe, konsantre olmama durumlarında ister istemez “beyin nerde” sorusu aklımıza getirmektedir. İşte üzerinde düşünülmesi gereken en önemli sorulardan birisi de budur. Çünkü iradenin istemesi, değişime açık olmasıyla gelişim başlar. Gelişime açık olan bir beyne ulaşmak oldukça kolaydır. Bunun tam tersi bir durumda değişim ve gelişim sancılı olur.

Eğitim ya da yaşantımız genelde amaçlarla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder. Verilen bilgilerin hedefe ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için süreç değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı bütün kültürlerde aynıdır. İstenilen hedeflerin içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değişebilir, fakat sürecin doğası değişmez.

İnsanın eğitimi beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe başladıktan sonra da ölünceye kadar devam eder. Başlanılan meslekle eğitim bitmez, iş sürecinin başlangıcında sonuna kadar geçen her zamanla birlikte yeni bilgiler, yeni deneyimleşmeler öğrenilir. İstenilen düzeyde bir gelişim ve başarı için eğitim süreci hep devam eder.

Beyin Nerde?
Almasını, görmesini, öğrenmesini bilen için eğitim her yerdedir. Gerçekten görmesini, öğrenmesini bilmeyen için istediğiniz kadar özverili olun, fikir verin, model olun gerçekten istemedikten sonra bir eyleme dönüşmez. Kişinin gerçekten başarıyı içselleştirmesi gerekir. Başkalarının iteklemesiyle, yönlendirmesiyle bir yerlere kadar gelir. Gerçekten en önemli konulardan birisidir beynin hazır olunuşu…

Yaptığınız işi sevmek başarı için en önemli faktördür. Hedeflerinizi seçerken çok güçlü bağlarla bağlı olduğunuz alanlardan seçmek gerekir. Hayatta amacımız olmalı, bu uğurda emek verilmeli, bir sonuca götürdükten sonra yolculuğun kendisi mutluluk verici hale gelir.

Eğitim her yerde ömür boyu devam eden bir süreçtir. Beyin hazır olduktan sonra süreç başarıya doğru yol alır. Sürükler götürür insanı hayallerine, yüreğinin ve beyninin gitmek istediği yere…

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz

Beyin Hakkında Tüm Bilgiler / Yapay Zekaya Dair Öngörüler / Yenilebilir Enerji / Beyin Geliştirmek İçin Öneriler / Beynimizin Hangi Tarafı Gelişmiş?

 

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler