Etkinlik Örnekleri, Etkinlik Örneklerinin Önemi, Yeni Sistemde Etkinlik Örnekleri

Eğitim süreci uzun bir yol olup, bu süreçte her zaman nihai bir son vardı. Bazı ikilemler olsa da süreç sürekli kendini yeniler ve yoluna devam eder. Eğitimde önemli olan kişinin yaşı ve alabileceği bilgiyi maksimum seviyeye çıkartıp onun hayal gücünü geliştirmektir. Bunun yanında soran, eleştiren, uygulayan, kavrayan bir nesil yetiştirmektir.
Amaç eğitime katkı sunacak, bireylerin kendini geliştireceği ve paylaşımda bulunacağı, vizyonu ve misyonu olan insanların ortak bir paydada buluşacağı bir ortam hazırlamaktır.
Eğitim öğretim sürecinde ele alınan konuların ve etkinliklerin daha iyi anlaşılması için; her bireyin kendi fikirlerini sunarak etkinlik örneklerine katkı sağlayabilmektedir. Eğitim materyallerin artırılıp kullanılması ve ortak amaca giden süreçlerde işbirliği yapılıp uygulanması başarıyı artırmaktadır.
Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir proje veya etkinliğin paylaşılması çok önemlidir. Konusunda örnek teşkil eden projelerin sergilenmesi, öğrencinin başarısını artırmaya yönelik motive edici yönergelerden oluşturmaktadır.
Etkinlik örnekleri ve uygulamalarla öğretmen ve öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmaktadır.
Yerleşmiş ve kullanılmakta olan yöntemleri değiştirmek çok uzun zaman alacağı için bir nebze de olsa üreten DÜŞÜNEN BEYİNLERİ geliştirmek zaman alacaktır.
HEDEFLER
İlkokul ve ortaokul okulunda okutulan derslerin amaçları doğrultusunda istendik davranışlara ulaştırabilme.
Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, öğrencilerin üretim sürecini maksimum düzeye çıkarmak, kaynakların etkin kullanarak verimliliği artırabilme.
Bilgiye ulaşımı kolaylaştırma, bilgiyi etkin kullanabilme.
Eğitimde teknolojiyi kullanarak yeni tasarımlar ortaya çıkarabilme.
Öğrencinin merak etme, araştırma, inceleme ve tasarlama yeteneğinin geliştirecek etkinliklerde bulunabilme.
Öğrencinin yazma yeteneğinin geliştirecek etkinlikler düzenleyebilme.
Ürünlerin ortaya çıkışı ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirecek etkinlikleri paylaşabilme.
Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, öğrencilerin üretim sürecini maksimum düzeye çıkarma, kaynakların etkin kullanılarak verimliliği artırabilme.


SONUÇ;
Her öğrenci interneti kullanarak araştırma yapabilir.
Öğretmen ve öğrenciler araştırma neticesinde istediği tüm bilgi, form ve etkinlik örneklerine ulaşabilir.
Her öğretmen ve öğrenci bilgi paylaşımında bulunabilir.
Derslerle ilgili farklı bir teknik, örnek bir etkinliği paylaşılabilir.
Öğretmen ve öğrenciler gözlem yaparak yeni buluşlara yelken açabilir.
Paylaşımlar sunuldukça modelleme sayesinde kaliteli ürünler ortaya çıkabilir.
Araştırarak, sorarak, bilgiler toplayarak ve gözlemler yaparak, akıl ve düş gücünün yardımıyla öğrenmek istediği konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunabilir.
Herkes Üreticidir, Yeter Ki Desteklensin… Sevgilerimle...
Yahya KARAKURT- Eğitmen /
Yazarın Diğer Yazıları  / Tüm Yazarlar / Tüm Etkinlik Örnekleri

Paylaş  Reklamlar

 

Üretken Olmak 

Tasarlamak

Olumlu Düşünme

Okuma Nedir?

Nedir Bu Hedefsizlik?

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Başarılı Olmak 

Modelleme (Örnek Alma)

Farkındalık

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Kişisel Başarının Anahtarı

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

Bilim İnsanı Olabilmek...

Etkili ve Verimli Ders Çalışma 

Okulda Başarı Taktikleri

Başarıyla İlgili Sözler

Yaratıcılık

Etkinlik Örneklerinin Önemi

Haydi İnovasyon Yapalım!

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt