Patent Almanın Önemi

Patent çağımızın en önemli kavramlarından biridir. Zira şirketler arasındaki rekabetten dolayı uyuşmazlıklarda patent davalarındaki rakamları büyüklüğü işin ehemmiyetini daha da ön plana çıkarmaktadır. Patentle güç arasında sıkı bir bağlantı var. Piyasada tutunmak için firmalar patente önem vermeli Ar-Ge harcamalarına daha çok ödenek ayırmalıdır.
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile patent alma sayıları arasında büyük bir paralellik göstermektedir. Patent dolayısıyla insanlar buluş yapmaya, yenilikleri ve yaratıcı fikirleri koruma altına almak daha çok düşüncenin ortaya çıkması için çabalamaktadır. Sanayici gelişmiş ülkelerde genelde patent sayıları oldukça yüksektir. Patent almak ve patenti destekleyici ülkeler veya sistemler daha çok yeniliğin bulunmasına katkıda bulunurlar. Patent sistemi sayesinde bilinen teknikler araştırılır, buluş sahibi ve mevcut buluşlar arasındaki ilişkileri daha rahat araştırılır. Daha kolay sistemleri karşılaştırıp benzerlik ve farklılıklar bulunur.
Patenti desteklemek,patent sayısını artırmak ülke geleceği için en büyük kazanımdır. Ülkemiz ne yazık ki patent sayısı bakımından diğer ülkelere göre düşük seviyededir.

Ele alınan tekniğin kime ait olduğunu garanti altına alır. Kişiler veya firmaları rekabete sürükler. Daha yeni değişik farklı fikir ve inovasyonlarına öncelik eder. Özellikle son yıllarda piyasadaki ürün ve yeniliklerin çok kolayca taklit edildiğini ne yazık ki görebilmekteyiz... Patent almanın önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya çapında yenilik, bilinen bir ürünün geliştirilmiş kısımları için de patent alınabilir. Patent sayısının artması için toplumlar eğitim ve kültürel yapısının buluş yapmaya hazır olmaları gerekir.

 

 

Fikirlerinin çoğu merakla doğar. Bu nedenle bireylerin sorgulama alışkanlığının gelişmesi sağlanmalıdır. "Neden?”, "Nasıl?” "Neden olmasın?”, "Neyi daha iyi yapabiliriz?” ve "Nasıl daha iyi yapabiliriz?” gibi sorular herkes tarafından ne kadar çok sorulursa bu sorulara verilen yanıtlarla buluşlar, ürünler ve hizmetler o oranda farklılaşır ve değişir.
Ezberci birey
Taklitçi ,geliştiremeyen, çözemeyen, başkalarına bağımlı, tüketen vb. kişilerdir.
Geliştirici birey
Var olanı bilen, var olanla yetinmeyen, kendine özgü çözümler üretebilen, yaratıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen ve en önemlisi üreten kişilerdir.
Daha bulunacak geliştirilecek çok şey var!!!
Günlük hayatımızda kullandığımız alet ve makinelerde da yenilikler ve değişiklikler yapılabilir!!!

Hayal, merak ve düşüncelerimizde ne gibi değişiklikler yapabiliriz?
Neden Tasarım Tescili? Endüstriyel tasarımların tescillenmesi demek, ürününüze bir kimlik kazandırılması ve tasarımın sadece size ait olduğunun garanti altına alınması demektir.
Firmalar faaliyette bulundukları sektör içerisinde, rekabetin kötü etkilerinden korunmak için ve en önemlisi rekabetçe üstün olmak için görsel yenilikler üretmelidir. Bu yenilikleri taklitçilerden korumak, piyasadaki itibarlarının zedelenmesini engellemek ve firma itibarlarınının kullanılarak emeklerinin karşılığından başkalarının avantaj sağlamasını engellemek için ürünlerini tescil ile korumalıdırlar.
Patent alınma prosedürü
Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu tekniği ile ilgili olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurup patent araştırması yapması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi bulusunu mevcut patentlerle karsılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar. Başvuru sahibi bulusunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.
Patent konusunda başarılı olmamız için eğitimde yenilikçi, üretici ve yaratıcı beyinler desteklenmelidir. Proje üretimi konusunda tüm kesimler desteklenmelidir.

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları İnovatif Düşünebilmek!

Patent / Patent Nedir? / Kısaca Patent Alma / Dünyada Patent Sayıları / En Büyük Patent Davaları

 

Patent Nasıl Alınır?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent  Devamı için tıklayınız...

Patent Örnekleri

Patent; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme Devamı için tıklayınız...

Patent Almanın Önemi

Patent çağımızın en önemli kavramlarından biridir. Devamı için tıklayınız...