Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Teknoloji Tasarım

Mimari Tasarım Nedir? Mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen vb) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır.
Mimari; sağlam, göze hoş gelen ve amacına uygun yapılar inşa etme sanatıdır.
Bir yapıya uygulanacak mimari üslup, eldeki materyale, mimarın idealine ve yapının ne amaçla kullanılacağına uygun olmalıdır.

 


İnsanoğlu yeryüzünde ortaya çıktığı günden beri doğal çevrenin bir parçası olmakla kalmamış zamanla onu şekillendiren bir unsur halini almıştır.
İnsan çevreden etkilendiği gibi onu doğrudan değiştiren bir varlıktır, örneğin; insanın iklim koşullarına uygun yaşam tarzı seçmesi doğanın baskın olduğu bir durumken, yeni yerlere ulaşmak için yollar açması insanın baskın olduğu bir durumdur.
Ancak modern insan günümüzde etkilenen konumundan sıyrılıp bütünüyle etkileyen konumuna geçmiştir.


 

Mimari Tasarım Teknoloji ve Tasarım

Amaçlar:
Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma sürecidir. Kişilerin barınmayı öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.
İşlevsel farklılıklar mimari tasarımda yapısal farklılıklara yol açar. İhtiyaca göre zamanla farklı bina tasarımları (sinema salonu, müze, tiyatro, spor salonu, cami vb.) ve farklı mekân tasarımları ortaya çıktı.
Yakın çevredeki mimari yapıların işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırılması mimari yapıların farklılıklarını daha iyi kavranılmasını sağlar.
Yakın çevredeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırması yapılır. Okul, hastane, müze, konut,
kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz edilirse daha güzel anlaşılır.
Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu anlatılması gerekir.
Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafî şartlardaki hayat biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri, Harran evleri, İglolar, Pagodalar gibi yapılar üzerinde durulur.
Yaşamak istediği konutu farklı coğrafî alan ve şartlara uygun olarak tasarlar. Yani gerçekleştirir.
Çöl, kutup, ormanlık bölge ve dağlık bölge gibi farklı coğrafî ve iklim koşullarına uygun bir konut tasarlar ve arkadaşlarına sunar.
Kısaca Mimari Tasarım: Öğrencilerin, mimari tasarım eyleminin barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunu öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar. (Ürün ortaya çıkarır)

Teknoloji ve Tasarım Tüm Bilgiler / Modern Bina Tasarımları / Geleceğin Evleri / Ev Tasarımları / Mekanik Tasarım / Mizanpaj Nedir?