Tübitak 4007 Bilim Şenliği Nedir? Tübitak 4007 Bilim Şenliği Örnekleri


TÜBİTAK bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlayan “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” yayınlanmıştır.

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

 

 

 

Kimler Başvurabilir?
4007 destek programına;
Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.
TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.
Önemli: Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği özel bilim merkezlerinin başvurusunda, ilgili bilim merkezinin kamu iştirakini gösteren aşağıdaki belgeleri proje öneri formuna eklemesi gerekmektedir
.
Son genel kurulda düzenlenen imzalı hazirun cetvelinin kurum yetkilisi tarafından “aslı gibidir” onaylı fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi örneği
Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde proje öneri formundaki “Kabul ve Taahhüt Beyanları” en üst düzey kurum yetkilisi olarak bilim merkezi müdürü veya yetki verdiği müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır.
Kamu ve belediyeye mensup bilim merkezlerinde ise “Kabul ve Taahhüt Beyanları” ilgili kamu kurum/kuruluşunun en üst düzey yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
Başvuru belgeleri bir (1) nüsha basılı kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile Ocak ayı mesai bitimine kadar (saat 17:30) TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.
Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Çağrı Alanları:
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır.
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Gözlem
Atölye çalışmaları
İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)
İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler
Drama, tiyatro ve sahne şovları
Sergi ve gösteriler
Söyleşi, seminer, panel vb.
Grup çalışmaları
Deneysel çalışmalar
Etkileşimli uygulamalar
Yarışmalar

Hedef Kitle
Bilim Şenlikleri toplumun her kesimine hitap etmesi beklenen organizasyonlardır.
Destek Miktarı
2015 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı destek üst limiti 100.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Tübitak 4006 Hakkında Tüm Bilgiler

Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri
Projenin uygulanması için gerekli sarf giderleri, hizmet alımı (atölye lideri, rehber, konuşmacı) ve organizasyon giderleri desteklenebilir maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
Rehber Ücreti: 100 TL/gün, 800 TL/proje boyunca
Atölye Lideri: 300 TL/gün, 1500 TL/proje boyunca
Konuşmacı: 200 TL/gün, 1000 TL/proje boyunca
Proje süresince bu görevler dışında ödeme yapılmaz.
Proje yürütücüsü, atölye lideri, rehber ve konuşmacıların şehirlerarası yol giderleri ve günlük iaşe bedeli proje kapsamında karşılanır.
Proje ekibi için gündelik miktarı (öğle yemeği, kumanya, su vb. için) 2016 yılı için öngörülen miktar 45 TL/gün’dür.
4007 kodlu projelerde proje ekibine Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi ödenmez.

"TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Bilim fuarı hakkında tüm bilgiler; proje başvuru, proje örnekleri, fuar süreci vb.  Devamı için tıklayınız...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı Süreci

Tübitak Bilim Fuarı her geçen gün daha da kaliteli bir şekilde çocukları bilimle Devamı için tıklayınız...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projeleri Galerisi

 Kullanılacak görseller estetik görünümlü, yazılar okunaklı olmalı ve özgün projeler  Devamı için tıklayınız...