Verimli Çalışmayı Engelleyen Tuzaklar, Ders Dinlemeyi ve Başarıyı Olumsuz Etkileyen Faktörler

Öğrencilerin ders çalışmasını, ders dinlemesini ve başarısını etkileyen bazı etmenleri aşağıda verdik. Dikkatlice okunduğunda çok yararlı olacaktır.
Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,
Müzik eşliğinde çalışmak,
Zorlanılan derslerin dışlanması,
Aşırı kaygı (güvensizlik),

Yatarak (uzanarak) çalışmak,
Çalışma anında hayallere dalmak,
Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,
Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,
Günlük ayrıntılara boğulmak,
Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,
Amaçların özelliklerinin belirlenememesi,.

 


Arkadaşlara "hayır" diyememek,
Televizyona takılıp kalmak,
Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,
Düzenli tekrarlar yapmamak,
Plansız, programsız çalışmak,
Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,
Zamanı denetleyememek,

Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması,
Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,
Çalışma anında uygun dinlenme aralıklarını vermemek,
Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek,
Çözümlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak,
Fazla dışa açık olmak, yani oyun ve eğlence yerlerine gitmek.
Planlanmış bir çalışma başarıya giden en etkili yoldur.

Verimli Ders Çalışmayı Engelleyen Tuzaklar / Neden Ders Çalışamıyorum?  / Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural


Kişisel Gelişim Tüm Bilgiler / Beyin Hakkında Tüm Bilgiler / Genel Kültür/ Buluşlar / Buluş Hikayeleri / Belirli Günler / Atatürk'e Dair

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler