Zihin Kirliliği

İnsanlar yaşamları boyunca yaşadıkları önemli anlar,geçmiş,yaşanılan an ve gelecek zamanlarda bilgilerini kayıt altına alan bir akla sahip bir varlıktır.
Bu özelliğiyle diğer canlılardan ayrılan insan yaşamı boyunca tüm olaylardan etkilenir. Bu etkilenme günümüzde oldukça geniştir. Gerek aile gerekse çevresel ve kitle iletişim araçları ile her gün binlerce alıcıyla karşı karşıyadır.Bu süreç bir süreklilik göstermektedir.

Zihin bilgilerin depolandığı, zamanı geldiğinde kullanılan bir yerdir. Yaşama süresi boyunca zihne gönderilen gereksiz iletiler
zihin kirliliğine neden olur. Hayatta genelde kurallar vardır . Yaratılan her şeyde olduğu gibi kurallara uymak düzeni sağlar. Zihni kirlilik yaratan faktörlerden uzak tutmak, onu korumak gerekir. Uyarıcıların çok fazla olması bazen hayal kirliliğine neden olur. Bu da insanları unutkanlığa, karamsarlığa doğru sürükle, yitik bir hafızaya neden olur. Bilgisayarı nasıl virüslere karşı koruyorsak beynimizi de aynı şekilde korumalıyız.

 


Zihin Kirliliğinin Nedenleri :
- Medyada vitrinlerdeki görsel afişler
-Gereksiz bilgilerle beyni doldurup bulandırmak
-Televizyon ve internette sürekli görselliğe maruz kalmak ve görsellerin kapladığı veri miktarının çok oluşu

-Az kitap okuma
-Bilgisayar başında vakit geçirme ve televizyon izleme oranının fazla olması
Zihin kirliliğinin beynimizi meşgul etme oranı arttıkça bilgiler öğrenmemiz daha zor olacaktır.
Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır?
Kişisel Gelişim / Yavaş Okuma Nedenleri / Bir Öğrenci Neden Kitap Okumalıdır? / Kitap Okumayınız! / Ders Çalışma Ortamı / Akıllı Geleceğimiz


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler