Genetik ve Biyoteknoloji

Genetik ve Biyoteknoloji
Genetik, saç rengi, göz rengi ve hastalık riski gibi özelliklerin ebeveynlerden çocuklarına nasıl
geçtiğini inceler. Kısaca genetik, organizmadaki genlerin yapısını, görevlerini, yavru döllere
nasıl aktarıldığını ve genetik çeşitliliği inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoteknoloji ise
problemleri çözmek için canlı organizmalardan (hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar) ve
moleküler biyolojiden yararlanarak faydalı ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesidir. Bu
kapsamda biyoteknoloji, canlı organizmalar üzerinde yeni gen düzenlemelerini ele alır.
Biyoteknoloji sayesinde insan sağlığını ve yaşamını iyileştirmeye yönelik ürünler ve
hizmetler üretilmektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu artış, temel ihtiyaçların
karşılanmasında da zorluklar yaşamaya sebep olabilmektedir. Bu zorlukların giderilmesinde
biyoteknolojinin önemi büyüktür. Biyoteknolojinin katkılarının yanı sıra zararları da (meyve
ve sebze üretiminde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması, doğal dengenin
bozulması vb.) bulunmaktadır.

Genetik ve biyoteknoloji konusunda aşağıda belirtilen şekilde
alt projeler hazırlanabilir:
 Biyoteknolojik uygulamaların tarihsel gelişimine yönelik projeler sunulabilir.
 Biyoteknolojik uygulamalar ve bu uygulamalarda katkısı bulunan bilim insanları
tanıtılabilir.
 Biyoteknolojinin yararlarını ve olası zararlarını göstermeye yönelik çalışmalar
yapılabilir.
 Son yıllarda ortaya çıkan biyoteknolojik uygulamalara odaklanılabilir.
 Büyüme hormonu ve insülin gibi bazı hormonların bakteriler kullanılarak üretilmesi,
DNA parmak izi, aşı, pestisit ve antibiyotik üretimi, yeni sebze ve meyve üretimi,
hastalıkların teşhisi, kanser ve benzeri hastalıkların tedavisi, gıda üretimi, biyoyakıt
üretimine yönelik projeler hazırlanabilir.
 Projelerde biyoteknolojinin farklı alanlardaki (tıp, enerji, tarım, gıda, hayvancılık,
endüstri) kullanımı ve disiplinler arası gerçekleştirilen biyoteknoloji çalışmaları
araştırılabilir.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir