Medya Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı, kısaca kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları çözümleme,
değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bireylere izleyicisi olduğu medya
iletilerini doğru okuması ve kendi iletilerini üretebilmesi için katkıda bulunur.


Medya okuryazarlığı konusunda; medyada karşılaşılan yanlış bilgilerin ayırt edilmesini ve
doğru bilgilerin yaygınlaştırılmasını kolaylaştıran, medya okuryazarlığını artıran, dijital
medya konusunda yeni öneriler getiren ve medya dünyasındaki güvenlik konularına katkıda
bulunan yeni projeler yapılabilir. Ayrıca toplumun yeni medya araç ve olanaklarını amacına
uygun kullanmasını sağlamaya, bu kanallar yoluyla iletilen mesajlardaki bilgiyi doğru analiz
edebilme, değerlendirebilme ve iletebilme becerilerini kazandırmaya yönelik projeler de
sunulabilir.

Medya okuryazarlığı günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarına erişmek, kritik bir şekilde okumak, yargılamak, yaratmak için kullanılan bir terimdir. Basın organları, bir bireyin dünyayı nasıl algılayacağını biçimler ve yönlendirir.

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir. Medya okuryazarlığı, kişiye, medyayı kullanma, medya iletilerini doğru anlama, mesajlara karşı kontrollü olma ve zararlı içeriklerden kendisini koruyabilme yeteneği kazandırır. 

Bir Öğrenci Neden Kitap Okumalıdır?

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir