Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji, temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği,
inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik
ve polimer esaslı malzemelerin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini,
üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara
uyarlanmasını konu alır. Bu alan yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcut
malzemelerin iyileştirilmesi süreçleri ile de ilgilidir. Bu çalışmalar yapay insan dokularından
elektronik malzemelere ve nanomalzemelere kadar çok geniş bir alanı kapsar.


Malzeme bilimi ve nanoteknoloji konusunda; biyolojik olarak uyumlu ve uygulanabilir
silikon nanoparçacıkların hasta hücrelere ilaç taşıması, ıslanmayan yüzeyler, yeni nesil
yapışkanlar, gıdaların paketlenmesi, korunması ve transferinde nanoparçacıkların kullanımı,
ürünlerin nano boyutlarda kaplanması, nanomalzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi,
üretilmesi, mevcut problemlere çözüm getirecek şekilde farklı alanlara uygulanması ve
kullanım alanlarının örneklendirilmesine yönelik projeler hazırlanabilir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-mühendislik büyük ölçüde nanoteknoloji ile eşanlamlıdır, ancak alanın saf bilim yönlerinden ziyade mühendisliği vurgular.

Nanoteknoloji / Nanoteknoloji Alanları / Nanoteknoloji Etkileri / Nanoteknoloji Mühendisliği / Biyo-Nanoteknoloji / Nanoteknolojinin Yararları

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir