Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve güvenilir gıdaya fiziksel ve ekonomik açıdan ulaşabilmek, gıda arz güvenliği olarak tanımlanmakta ve...

Genetik ve Biyoteknoloji

Genetik ve Biyoteknoloji Genetik, saç rengi, göz rengi ve hastalık riski gibi özelliklerin ebeveynlerden çocuklarına nasıl geçtiğini inceler. Kısaca genetik, organizmadaki genlerin yapısını, görevlerini,...

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar Doğal miras, doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin estetik, bilimsel ve ekonomik ögeler bakımından zengin olan değerleridir. Bu ögeler içinde...

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Doğal afetler, deprem, sel, toprak kayması (heyelan), çığ, fırtına, hortum, volkan, yangın gibi ani oluşan ve erozyon ve çölleşme,...

Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat Dil, en genel tanımıyla bir iletişim aracı ve varlığı insana bağlı olan toplumsal bir olgudur. Dil ile ortaya konulan ürünlerin başında...

Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı Oyunlar her zaman, ağırlıklı olarak okul öncesinde olmak üzere, her yaştan insanın öğrenmek için doğasında var olan bir unsur olarak yerini...

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânları kullanarak değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren...

Çevre ve Çevreyi Koruma

Çevre ve Çevreyi Koruma Çevre bilinci aile ile başlar, büyüyüp gelişirken ilk bulunduğumuz çevre ailedir. Burada gördüklerimiz bu bilincin oluşmasını yani çevreyi sürdürülebilir kılmamızı,...

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Günümüzde bilim ve teknolojide kaydedilen hızlı gelişmelerin kendisini en çok gösterdiği alanlardan birisi de sağlıktır. Sağlık teknolojisi, bir sağlık sorununu çözmek...

Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci

Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci Yaşamın anlamının arayışı içerisinde olmak tüm filozofların ve bilim insanlarının temel sorunsallarından biridir. Bu soruya verilebilecek olası binlerce yanıt...