Oyun ve Oyunlaştırma

Oyun ve Oyunlaştırma Oyunlaştırma, herhangi bir sürecin rozet verme, ödüllendirme, geri bildirimler ya da hikâyeleştirme gibi motive edici unsurlarla donatılması anlamına gelen yeni bir...

Orman ve Ormanları Koruma

Orman ve Ormanları Koruma Dünyanın %30’u ormanlar ile kaplıdır, bu durum ülkemizde de yaklaşık olarak %27’dir. Son yıllarda yaşanan orman yangınları gerek dünya gerekse...

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Okul dışı öğrenme ortamları (akvaryumlar, bilim merkezleri, botanik bahçeleri, gökevleri, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler, milli parklar, müzeler, ören yerleri ve antik...

Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer Enerji Nedir? Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç ve bu kaynaklara verilen önem her geçen gün artmaktadır....

Nesnelerin İnterneti Nedir? Projeleri

Nesnelerin İnterneti Nedir? Projeleri Nesnelerin interneti, nesnelerin bir şekilde internete erişip diğer cihazlarla iletişim halinde olmasının adıdır. Günümüzde başına “akıllı” kelimesini koyarak nitelendirdiğimiz akıllı...

Medya Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı Medya okuryazarlığı, kısaca kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bireylere izleyicisi olduğu medya iletilerini...

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Malzeme bilimi ve nanoteknoloji, temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal,...