Göç ve Uyum

Göç ve Uyum
Küresel ve bölgesel ölçekte insan hareketliliklerinin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Sadece
savaş ve iç karışıklıklar gibi zorunlu haller nedeniyle göç etmek zorunda kalan mülteci ve
sığınmacıların yanında iş ve çalışma hayatına katılmak için hareket eden ekonomik
motivasyonlu göçmenlerin sayısı da artmaktadır. Gerek zorunlu gerek ekonomik sebepler ile
hareket eden göçmenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye bu göç hareketliliklerinin en
merkezi bölgelerinden birinde bulunmaktadır.
Bir bölgeye yeni gelen göçmenler ile yerli toplumun bir arada uyum içinde yaşamaları her iki
kesim için de son derece önemlidir. Uyum süreci sadece yeni gelenlerin ev sahibi topluma
uymalarını değil, ev sahibi toplumun da yeni gelenleri kabul edebilmesine bağlıdır.

Göç ve uyum konusunda aşağıda belirtilen şekilde alt projeler hazırlanabilir:
 Göçmenler ile yerli topluluklar arasında karşılıklı bir kültür alışverişine dayalı olan
uyum sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini tanıtan, teklif eden ve farkındalık oluşturan
projeler yapılabilir.
 Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka
bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme ve yeni ortamlara
adapte olma sürecinin desteklenmesine yönelik projeler sunulabilir.

Göç toplumu nasıl etkiler?
Kültürel alışkanlıkların, yaşam biçiminin değişmesi, aile yapısındaki farklılaşmalar, değer çatışmaları gibi çok değişik durumların ortaya çıkması göçmenlerde kimlik bunalımını ortaya çıkarmaktadır. Orya çıkan kimlik bunalımı ise göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumla tam olarak bütünleşmelerini zorlaştırmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre entegrasyon kelimesi, uyum ve bir araya gelebilme, bütünleşme olarak açıklanmaktadır. İnsanların uyumundan başka sistemlerinde uyumları bulunmaktadır. Entegrasyon sistemlerin uyumu içinde kullanılan kavramlardan biridir.

Göçler iç ve dış göçler şeklinde iki şekilde ele alınmaktadır. İç göç bir ülkenin kendi sınırlan içerisinde belirli bir bölgeden bir başka bölgeye gerçekleştirilen göç hareketidir. Dış göçten ise bir ülkeden bir başka ülkeye yapılan göç anlaşılmalıdır.

Göç olayının sonuçları nelerdir?
Şehir nüfusu artar kır nüfusu azalır.
Konut açığı artar.
Çarpık Kentleşme meydana gelir.
İşsizlik artar.
Çevre Sorunları artar.
Sağlık ve Eğitim gibi hizmetlerin kalitesi düşer.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir