Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Son yıllarda yaşadığımız dünyadaki değişim, atmosferdeki karbondioksit artışı, kutuplardaki ve dağlardaki buzulların erimesi, atmosferdeki meteorolojik değişimler ve bitki örtüsündeki...

Kültürel Miras

Kültürel Miras Kültür, anlamın üretildiği, insanlar arasında aktarıldığı toplumsal süreçlerin tamamı olarak görülebilir. Kültür; dil, gelenekler, değerler, toplumsal normlar ve kurallar, semboller gibi faktörleri...

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir...

İnsan Hakları ve Demokrasi

İnsan Hakları ve Demokrasi İnsan hakları her insanın doğuştan getirdiği birtakım temel hakları olduğu düşüncesine dayanır. İnsan hakları, bir kişinin sadece insan olduğu için...

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen Enerjisi Evrende en bol bulunan ve yaygın olarak bilinen hidrojen elementi günümüzde sıfır emisyonlu yakıt olmaya adaydır. Hidrojen hafiftir, depolanabilir, enerji açısından verimli...

Hazır Algoritma Uygulamaları

Hazır Algoritma Uygulamaları Algoritmalar, bir problemin bilişsel olarak nasıl tanımlanacağını ve çözüleceğini belirleyen, belirli bir düzen dâhilinde sıralı işlemlerden oluşan yapılardır. Kodlamalar programlama dillerine...

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık ve Uzay Bilimleri Havacılık ve uzay kavramı çok geniş bir kavram olmakla birlikte teknolojik açıdan bakıldığında hava ve uzayla etkileşen her çeşit araç...

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Halk sağlığı, hızla artan dünya nüfusu, hızlı kentleşme ve endüstrileşme, kaynakların kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve tüm bu...

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri Görüntü, ses ve yazı gibi girdileri dijital formata sokma, üzerinde işlem yapma süreçlerini kolaylaştırma, dijital araçları işe koşarak özgün...

Görsel ve İşitsel Sanatlar

Görsel ve İşitsel Sanatlar Resim, heykel, mimari, kabartma, hat, tezhip ve minyatür gibi alt alanlardan oluşan görsel sanatlar ve edebiyat, müzik gibi alt alanlardan...