Görsel ve İşitsel Sanatlar

Görsel ve İşitsel Sanatlar
Resim, heykel, mimari, kabartma, hat, tezhip ve minyatür gibi alt alanlardan oluşan görsel
sanatlar ve edebiyat, müzik gibi alt alanlardan oluşan işitsel sanatlar güzel sanatların iki ana
kolunu oluşturur.
Görsel ve işitsel sanatlar konusunda; görsel sanatlar bölümünde heykel, mimari, kabartma vb.
eğitim alanlarında ilgili dalları geliştirecek, farkındalığı arttıracak, ilgili alanların icrasına
katkıda bulunabilecek yeni geliştirmeler; işitsel sanatlar alanında ise kullanılacak
enstrümanlar, bu enstrümanların kullanımı ve öğretimini kolaylaştıracak çalışmalar ve
yaygınlaştırmayı arttırabilecek yeni projeler ve hem görsel hem de işitsel duyulara hitap eden
sanatları içeren projeler hazırlanabilir.

Görsel sanatlar; resim, fotoğraf, mimari ve heykel. İşitsel sanatlar; şiir, edebiyat ve müziktir. Dramatik sanatlar; bunların hepsini kapsar. Yani; resim, fotoğraf, mimari, heykel, şiir, edebiyat ve müziktir.

İşitsel sanatlar nelerdir?
Örnekler; dans etmek, resim çizmek, müzik aletlerini kullanabilmek, bale, tiyatro vb. becerilerin tümü sanattır. Fonetik Sanatlar: Fonetik sanatlara işitsel sanatlar da deniliyor.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir