Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
Görüntü, ses ve yazı gibi girdileri dijital formata sokma, üzerinde işlem yapma süreçlerini
kolaylaştırma, dijital araçları işe koşarak özgün ve yararlı bilgiler üretme süreçleri son yıllarda
oldukça önem kazanmıştır. Bu tematik konu, farklı türdeki girdilerin alınmasını, verilerin
sıkıştırılmasını, depolanmasını, farklı formatlara aktarılmasını, iyileştirilmesini ve kullanıcı
dostu bir biçimde paydaşların hizmetine sunulmasını hedefleyen proje önerilerine yöneliktir.
Algılayıcı hatasını en aza düşürerek sağlıklı bir biçimde ön işleme ve aktarımı sağlama, söz
konusu içerikler üzerinde geliştirme ve oynamalar yapmayı kolaylaştırma, sağlıklı ve gerçek
bilgiye ulaşmayı kolaylaştırma ve söz konusu teknolojilerle verimliliği artırma çabaları bu
tematik konu bağlamında önem taşımaktadır. Özetle görüntü ve ses tanıma teknolojileri
kullanılarak günlük yaşam ve iş hayatında farklı paydaşların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen
çözüm önerileri bu başlık altında değerlendirilmektedir.


Görüntü ve ses tanıma teknolojileri konusunda; ayırt edilmesi zor içerikleri algılama, daha
yüksek kalitede içerik alım ve aktarımını sağlama, içeriği görselleştirme, içerik kalitesini
yükseltme, içeriği alternatif formatlara aktarma, içerik içerisindeki bileşenleri ayırt etme gibi
amaçlarla farklı sektörlere yönelik proje önerileri hazırlanabilir.

Ses tanıma nedir? Ses tanıma teknolojisi, siz arabayı kullanırken güvenli medya kullanımını sağlamak için, sesli komutlarınızı tanıyarak sistemi komutlarınız doğrultusunda çalıştırır.

Ses ve görüntü sistemleri ne iş yapar?
Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanın sahip olması gereken, Görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir