Hidrojen Enerjisi

Hidrojen Enerjisi
Evrende en bol bulunan ve yaygın olarak bilinen hidrojen elementi günümüzde sıfır
emisyonlu yakıt olmaya adaydır. Hidrojen hafiftir, depolanabilir, enerji açısından verimli ve
doğrudan karbon emisyonu veya sera gazı üretmemektedir. Petrol arıtma, amonyak üretimi,
metanol üretimi ve çelik üretimi gibi sektörler hidrojeni yoğun olarak kullanmaktadır.
Hidrojen, ulaşım, binalar ve enerji üretimi gibi sektörlerde kullanımının artmasıyla temiz
enerji geçişinde önemli bir rol oynayacaktır. Kısa ve orta vadede, hidrojen teknolojisi, mevcut
altyapıda küçük değişikliklerle bazı alanlarda sıkıştırılmış doğal gazın yerini almak için
kullanılabilir.

Dünya çapındaki ülkeler, çevresel kaygıların üstesinden gelmek ve enerji güvenliğini artırmak
için hidrojen teknolojisinin gelişimini ve kullanımını hızlandırmak için çabalamaktadır.
Hidrojen teknolojisi, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yardımcı olan uzun vadeli,
büyük ölçekli temiz enerji depolama ortamı olarak hizmet etme yeteneğine sahiptir. Bununla
birlikte, uygun maliyetli ve iyi düzenlenmiş bir geçiş formüle etmek karmaşık bir konudur ve
yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretmenin maliyeti şimdilik yüksektir.
Hidrojen enerjisi tematik konusunda, temiz ve yenilebilir enerji üretimi, ulaşım ve yakıt pili
gibi konularda projeler sunulabilir.

Hidrojen yakıtı, oksijenle yakılan sıfır karbonlu bir yakıttır. İçten yanmalı motorlarda ve yakıt hücrelerinde kullanılabilir. Uzun yıllardır yakıt hücreli otobüslerde kullanılmaktadır ve binek otomobiller gibi ticari yakıt hücreli araçlarda da kullanılmaya başlanmıştır.
Hidrojen enerjisi nasil üretilir?
Hidrojen yakıtı metan veya suyun elektrolizi ile üretilebilir. 2020 itibarıyla, hidrojenin çoğunluğu (∼% 95) kömür gazlaştırma, buharla reformasyon veya metanın kısmi oksidasyonu gibi fosil yakıtlar yoluyla üretilirken küçük bir miktarı da biyokütle gazlaştırma veya suyun elektrolizi gibi diğer yollarla üretilmektedir.
Hidrojen Enerjisi zararlı mı?
Hidrojen, kokusuz, tatsız, renksiz ve en hafif yanıcı gazdır. Temiz enerji taşıyıcısı olarak hidrojen kütle bazında yüksek enerji içeriğine sahiptir. Hidrojenin yanma ısısı yüksek olup zehirli etkisi bulunmamaktadır. Kimyasal tepkimelerde yanma sonrası sadece su buharı oluşur.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir