Kültürel Miras

Kültürel Miras
Kültür, anlamın üretildiği, insanlar arasında aktarıldığı toplumsal süreçlerin tamamı olarak
görülebilir. Kültür; dil, gelenekler, değerler, toplumsal normlar ve kurallar, semboller gibi
faktörleri kapsayan oldukça dinamik, bireysel ve toplumsal hayatımızı aktif bir şekilde
etkileyen bir olgudur. Kültürel miras, kültürü oluşturan bu faktörlerin bir toplumda nesilden
nesile aktarılmasıdır. Kültür kavramının geniş çerçevesi düşünüldüğünde, mimari, doğal
çevre, sözlü ve yazılı sanat, gelenekler ve insan eliyle yapılan her türlü nesnenin bu alana
girdiği söylenebilir. Öğrencilerin kültürel mirası oluşturan değer ve nesneleri anlamaları,
onların önemini kavramaları ve korunmasında görev alma konusunda istekli olmaları çok
önemlidir.

Kültürel miras konusunda aşağıda belirtilen şekilde alt projeler hazırlanabilir:
 Kültürel mirasla ilgili olarak, ülkemizin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve
sanat birikiminin tanıtılmasına ve bunların diğer bilim dallarının öğretiminde
kullanılmasına yönelik projeler geliştirilebilir. Öğrencileri, Türkiye’nin kültürel
çeşitliliğinin farklı yansımaları olan nesneleri araştırmaya, bilhassa kendilerinden
önceki nesillerle irtibat kurma noktasında yönlendirmeye önem verilmelidir. Kültürel
mirasımızın doğal ve mimari örneklerinin korunmasına, temiz tutulmasına, bunlara
karşı vandalizmle mücadeleye yönelik teknolojik imkânlardan da faydalanılarak
yazılım ve uygulamaların yapılmasına ve çeşitli görsel, kurmaca, sanatsal faaliyetlere
yönelik projeler sunulabilir.
 Kültürel mirasla ilgili projelerde yazılı kaynakların yanı sıra yaşamın içindeki sözlü
geleneğin keşfi ve korunmasına dair çalışmalar planlanabilir.
 Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kültürel mirası ortaya çıkarmak ve bu ortak mirasın
birlikte yaşama kültürünü nasıl güçlendirdiğini anlatabilecek projeler geliştirilebilir.
 Daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna
inanılan eserlerin korunması ve tanıtılmasına yönelik somut, somut olmayan ve doğal
mirası dikkate alan projeler sunulabilir.

Kültürel miras dendiğinde akla insan yapımı eserler (tablolar, çizimler, baskılar, mozaikler, heykeller), tarihi anıtlar ve binaların yanı sıra arkeolojik alanlar gelir.

Unesco Dünya Mirası Listesi Türkiye

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir