Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Son yıllarda yaşadığımız dünyadaki değişim, atmosferdeki karbondioksit artışı, kutuplardaki
ve dağlardaki buzulların erimesi, atmosferdeki meteorolojik değişimler ve bitki örtüsündeki
değişimler sonucu hava sıcaklığı gün be gün artmakta ve yaşamımızı etkileyen iklim
değişikliği gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Özellikle sanayi devrimi ile başlayan süreçte kullanılan
fosil yakıtlar, atmosfere salınan sera gazı ve sonucunda ısınma, bunun tetiklediği buzulların
erimesi ve yaşadığımız anormal meteorolojik değişimler bu kapsamda düşünülebilir. Bu
değişimlere ilişkin farkındalığın artırılması, alınacak önlemler konusunda bireysel ya da
toplumsal bilinçlenme konusunun ele alınması, özellikle de enerji tasarrufu konusunun
incelenmesi son derece önemlidir.


Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda; hava kalitesinin meteorolojik parametrelerle
(basınç, bulutluluk, nem, yağış, rüzgâr, sıcaklık vb.) zamansal değerlendirilmesi, meteorolojik
olayların meydana geliş şekilleri, küresel iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi,
sera gazı etkisi, sıcaklığın canlılara, buzullara, denizel ve karasal ekosistemlere etkisi
konularında alt projeler hazırlanabilir.

Küresel iklim değişikliği, küresel ısınmaya bağlı olarak yağış, nem, hava hareketleri, kuraklık gibi iklim olaylarının değişmesine dolasıyla habitatların dengesinin bozulmasına yol açar. Dünyanın sıcaklığı ortalama 15 derecedir ve geçtiğimiz yüzyılda sıcaklığı 0,6 derece artmıştır.

Küresel ısınma nedir? İnsan faaliyetlerinin atmosfere yaydığı gazların sera etkisi yaratması sebebiyle dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Küresel ısınmayla birlikte buzullar eriyor ve buzulların içerisinde kalan eski ormanların oluşturduğu karbondioksit açığa çıkıyor.

Küresel ısınma önlenebilir mi?
İklimsel değişimin önlenebilmesi, sera gazı salınımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre ile ilgili kanunların gerekli yaptırım gücüne kavuşturulmasıyla mümkün olabilir.

İklim krizi nedir?
İklim krizi; küresel ısınma, küresel iklim değişikliği ve bunların etkileriyle yakından ilgili olan bir terimdir. Bu terime göre yerküremizde yıllık ortalama sıcaklıklar yükseliyor, yani küresel ısınma gerçekleşiyor. Bunun sonucunda ise iklimde dengesizlikler meydana geliyor ve iklim değişikliği yaşanıyor.

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir